4 Vlaams Blok op een manifestatie in 1998.
PHOTO_NEWS Vlaams Blok op een manifestatie in 1998.

"70-puntenplan Vlaams Blok geen taboe meer": de opvallendste voorbeelden

Volgens de Franstalige Liga voor Mensenrechten hebben de regeringspartijen van de laatste 20 jaar heel wat van het controversiële 70-puntenplan van het Vlaams Blok uitgevoerd. Dat zegt voorzitter Alexis Deswaef in La Dernière Heure en La Libre Belgique. "Het cordon heeft gewerkt om de partij te isoleren, niet om de ideeën te stoppen."

Volgens de Liga is de toestand van de mensenrechten in België onrustwekkend. Voorzitter Alexis Deswaef haalt het 70-puntenplan van het Vlaams Blok uit 1992 en 1996 aan als voorbeeld. "Ik had dat document nooit gelezen, want ik was toen nog student", vertelt hij in 'De Ochtend' op Radio 1. Deswaef haalde het 70-puntenplan boven om het te toetsen aan het huidige vreemdelingenbeleid. "Het was een echte shock."

Deswaef noemt het aantal punten dat de traditionele regeringspartijen in de laatste twintig jaar heeft overgenomen, indrukwekkend. "Ofwel zijn de ideeën uitgevoerd door politieke partijen die het plan destijds onaanvaardbaar noemden, ofwel zijn ze vandaag voor hen geen taboe meer."

Ofwel zijn de ideeën uitgevoerd door politieke partijen die het plan destijds onaanvaardbaar noemden, ofwel zijn ze vandaag voor hen geen taboe meer

Alexis Deswaef, Liga voor de Mensenrechten

Nee, alle 70 punten zijn het niet, maar Deswaef plukt er wel enkele opvallende elementen uit. Enkele voorbeelden die hij aanhaalt in la Dernière Heure:

• Een staatssecretaris voor Immigratie: Punt 4 van het 70-puntenplan. Die aparte rol binnen de regering bestaat sinds 2008, voordien was het een bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken. Annemie Turtelboom (Open Vld), Melchior Wathelet (cdH), Maggie De Block (Open Vld) en Theo Francken (N-VA) zaten achtereenvolgens op die stoel.

• Gesloten opvangcentra voor asielzoekers: Punt 39 van het 70-puntenplan. Al vóór de lancering van dat plan was er een opvangcentrum in Melsbroek voor asielzoekers die op hun uitwijzing wachtten. Het VB vroeg een uitbreiding daarvan naar asielzoekers die ons land binnenkomen. Vandaag zijn er zo vijf centra, zo zegt Deswaef, waarin ook gezinnen en minderjarigen opgesloten zitten.

• Meer inzetten op uitwijzingen: Punt 45 van het 70-puntenplan. Het VB stelde voor dat de C-130 Hercules-toestellen van de luchtmacht gebruikt zouden worden voor uitwijzingen. Dat is in de voorbije 15 jaar meermaals gebeurd.

• Invoeren van een lijst politiek onveilige landen: Punt 37 van het 70-puntenplan. Het VB vroeg de regering een "herzienbare lijst op te stellen van landen waar de democratische rechten niet voldoende gewaarborgd zijn. Aanvragen voor het bekomen van politiek asiel uit landen die niet op deze lijst voorkomen, zijn automatisch niet ontvankelijk." Maggie De Block voerde net het tegenovergestelde in: een lijst met 'veilige' landen. Wie uit een van die landen komt, kan makkelijker en sneller worden teruggestuurd. Francken wil die lijst nog uitbreiden. Deswaef argumenteert dat de uitkomst eigenlijk net hetzelfde is als de lijst die het VB voorstelde.

• Sociale huisvesting voor eigen volk eerst: Punt 24 van het 70-puntenplan. Deswaef wijst op de 'Vlaamse Wooncode', die onder meer de bereidheid om het Nederlands te leren koppelde aan sociale woningen. Dat punt ligt erg gevoelig in Franstalig België. Minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) denkt er nu aan boetes mogelijk te maken voor kandidaat-huurders van een sociale woning die niet slagen in een taaltest Nederlands. Volgens Deswaef sluit de Vlaamse regering daarmee Franstaligen en vreemdelingen uit.

• Strengere naturalisatievoorwaarden: Punt 27 van het 70-puntenplan. Het VB wilde naturalisatie verstrengen, onder meer met een burgerschapsproef. Sinds 2013 is een nieuwe, veel strengere, nationaliteitswet in voege. Dat terwijl, aldus Deswaef, de Belgische nationaliteit de beste troef is om werk te kunnen vinden en zich te integreren.

4 Huidig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.
PHOTO_NEWS Huidig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.
4 Het Vlaams Blok in 2003
PHOTO_NEWS Het Vlaams Blok in 2003

'Gezond verstand'

"Bij Vlaams Belang moeten ze nu wanhopig zijn dat hun programma wordt uitgevoerd door anderen", aldus Alexis Deswaef. "Het cordon heeft gewerkt om de partij te isoleren, niet om de ideeën te stoppen. En ook niet om sommige mensen te stoppen, die overgestapt zijn naar andere partijen."

Publiek opvoeden
Deswaef vindt dat politici van democratische partijen al te vaak teruggrijpen naar populistische stellingen. "Ze hebben nagelaten om het publiek op te voeden. Vaak zie je politici die een heel simpele oplossing naar voren schuiven. Maar er is soms meer 'pedagogie' nodig om een moeilijk probleem uit te leggen en te duiden dat het een delicate oplossing vergt." Veel maatregelen worden gerechtvaardigd onder het mom van 'gezond verstand', zo verwijst Deswaef naar Maggie De Block. "Dat is te simpel om een goede, rechtvaardige politiek te voeren."

Eind februari verschijnt het jaarrapport van de Liga voor Mensenrechten.

Politici hebben nagelaten om het publiek op te voeden. Soms is er meer 'pedagogie' nodig om een moeilijk probleem uit te leggen

Alexis Deswaef, Liga voor de Mensenrechten
4 Alexis Deswaef.
PHOTO_NEWS Alexis Deswaef.

Lees meer