3
PHOTO_NEWS

"Acties zouden kunnen uitmonden in nieuwe algemene staking"

Het vakbondsfront is van plan om nieuwe acties te voeren tegen het beleid van de federale regering, meer in het bijzonder tegen de indexsprong en voor een eerlijker fiscaal beleid. Daarbij staat ook een algemene staking eind april op het programma, schrijft La Libre Belgique, zich baserend op bronnen binnen de socialistische vakbond. Maar volgens De Tijd zal zo'n staking er enkel komen als ook de andere vakbonden hiermee instemmen.

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw wilde dinsdag niet in zijn kaarten laten kijken over het actieplan dat de socialistische vakbond vanochtend heeft goedgekeurd. Maar La Libre Belgique wijst erop dat er tussen nu en begin maart gestart zal worden met informatie- en sensibiliseringsacties.

Begin maart zouden de militanten dan gaan betogen, onder meer voor de kabinetten en de partijhoofdkwartieren. Einde maart staat opnieuw een nationale betoging op het programma. En eind april is een nieuwe 24 urenstaking mogelijk.

Helemaal zeker is het nog niet: alle vakbonden moeten dan wel op dezelfde lijn staan. Bovendien zou volgens de krant na elke actie een evaluatie plaatsvinden om te zien "in welke mate de syndicale objectieven zijn gehaald of niet".

Verzet

Eerder vandaag keurde ook de liberale vakbond ACLVB het loonakkoord, dat de Groep van Tien (min het ABVV) was overeengekomen, goed, nadat de christelijke vakbond ACV al nipt groen licht gaf. Maar de vakbonden waren ook duidelijk: "We gaan voort met het verzet", aldus voorzitter Marc Leemans na afloop van de algemene raad van het ACV.

Tijdens de algemene raad van ACV werden er 147 stemmen geteld vóór het ontwerpakkoord en 135 tegen. Er waren ook 17 onthoudingen, zo bleek na afloop van de bijeenkomst van de afgevaardigden uit de verschillende verbonden en centrales van het ACV. Met 52 procent was het ja-kamp nog nooit zo klein bij de christelijke vakbond.

"Maar er was wel honderd procent unanimiteit over het regeringsbeleid. Dat kunnen we niet laten doorgaan. Dat moet worden gecorrigeerd", aldus voorzitter Marc Leemans. Het ACV gaat daarom acties opzetten tegen "wat niet in het akkoord met de werkgevers staat". "We hebben nog geen enkele tegemoetkoming van de regering gekregen", klonk het.

De vakbond gaat de komende dagen en weken, in overleg met de socialistische en de liberale vakbond, werken aan een actieplan, tegen wat niet allemaal is afgesproken in het ontwerp van akkoord met de werkgevers. Leemans somt op: "De indexsprong, de tax-shift, de aanpak van de werklozen, de beschikbaarheid van SWT'ers. Deze regering rijdt niet voor de gewone mens."

Aan welke acties het ACV werkt, is nog niet duidelijk. "Alle mogelijkheden liggen daarbij op tafel, niets is uitgesloten", aldus Leemans op de vraag of ook stakingsacties mogelijk zijn.

3
BELGA

De indexsprong, de tax-shift, de aanpak van de werklozen, de beschikbaarheid van SWT'ers. Deze regering rijdt niet voor de gewone mens

ACV-voorzitter Marc Leemans
Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Actiebereidheid bij liberale vakbond

Ook de ACLVB gaat dus akkoord met een loonmarge van 0,8 procent, een herverdeling van de welzijnsenveloppe en de inwerkingtreding van het "mini-akkoord" van midden december en de eindeloopbaanmaatregelen. De liberale vakbond zal de onderhandelingen over de beschikbaarheid van SWT'ers wel verderzetten met de sociale partners.

Ondanks de goedkeuring van het sociaal akkoord blijft de ACLVB zich net zoals het ACV verzetten tegen de indexsprong en blijft ze ijveren voor een rechtvaardige tax-shift. Zo gaf voorzitter Jan Vercamst eerder op de dag al aan dat de ACLVB met het ACV en ABVV al heeft samengezeten om een gemeenschappelijke actiekalender op te stellen.

"Ongeacht of het sociaal akkoord wordt goedgekeurd, komen er gemeenschappelijke vakbondsacties tegen de indexsprong en voor een rechtvaardige tax-shift", zei Vercamst voor aanvang van de stemming. Die acties, in welke vorm dan ook, kunnen al plaatsvinden eind februari, gaf Vercamst nog mee.

Volgens Vercamst zijn de vakbonden al een actiekalender overeengekomen. Tegen eind februari worden de acties opgebouwd met sensibilisering en concentratie van militanten, aldus Vercamst. "Door de uitspraken van de regering over de tax-shift van de afgelopen dagen heeft ze weer wat olie op het vuur gegooid, en zijn we er nog meer van overtuigd dat we ons moeten verzetten tegen die regering. Ze zullen oor moeten hebben naar wat we te zeggen hebben", besluit Vercamst.

Daarmee hebben de drie grote vakbonden laten weten dat er acties komen. Ook het ABVV liet vanmorgen al verstaan dat er gemeenschappelijke acties zullen volgen tegen de indexsprong, maar enkel als het ACV actie voert.

3
PHOTO_NEWS

Door de uitspraken van de regering over de tax-shift van de afgelopen dagen heeft ze weer wat olie op het vuur gegooid, en zijn we er nog meer van overtuigd dat we ons moeten verzetten tegen die regering

Jan Vercamst, ACLVB

Lees meer