PHOTO_NEWS

"Als iemand kan leven van huurinkomsten, dan geen recht meer op leefloon"

N-VA-kopstuk Jan Jambon pleit voor een middelentoets voor werklozen die na drie jaar nog geen job gevonden hebben. Hij reageert daarmee op een interview met hem en Groen-voorzitter Wouter Van Besien dat in Het Nieuwsblad staat.

Die krant schrijft vandaag dat volgens Jambon werklozen die na drie jaar geen job vinden, eerst hun eigen middelen moeten aanspreken vooraleer ze recht krijgen op een leefloon. "Dat betekent dat ze in eerste instantie van de opbrengst van hun woning en van hun spaarboekje moeten leven", luidt het.

"Dat is niet het standpunt van onze partij", reageert Jambon. "De eerste drie jaar dat iemand werkloos is, krijgt die een werkloosheidsvergoeding. Wij willen dat die opgetrokken wordt", zegt Jambon. "De werkloze valt daarna terug op een leefloon, en N-VA wil dat ook dat wordt opgetrokken naar het Europese gemiddelde. Maar vooraleer dat dit leefloon wordt uitgekeerd, moet er een middelentoets komen. Als daaruit dan bijvoorbeeld blijkt dat iemand drie à vier huizen heeft en kan leven van de huurinkomsten, dan moet die persoon geen leefloon krijgen", zegt de N-VA'er.

Lees meer