4 De 'Ronde Tafel Werkbaar Werk' ging vandaag van start.
PHOTO_NEWS De 'Ronde Tafel Werkbaar Werk' ging vandaag van start.

"Als we vragen dat mensen langer werken, moeten ze dat ook kùnnen"

Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft vanmiddag met de sociale partners en experten rond de tafel gezeten over 'werkbaar werk'. Volgens Peeters is dat een containerbegrip en moet het nu concrete invulling krijgen. Hij geeft de sociale partners de tijd tot november, om tijdens een volgende rondetafel met concrete voorstellen te komen, die dan eventueel in wetten kunnen gegoten worden.

"Het is ongelooflijk hoe dit thema leeft bij de mensen, we krijgen zeer veel reacties. Het is dan ook nu hét moment om een aantal dingen uit te klaren", aldus Peeters. "Mijn grote zorg is dat het zo'n groot debat van thema's wordt, dat we uiteindelijk nergens geraken."

Peeters lanceerde daarom al vier pistes om in eerste instantie op te focussen:

• cao 104, een relatief jonge cao van de Nationale Arbeidsraad (NAR) die een kader biedt voor ondernemingen die een leeftijdsbewust personeelsbeleid willen voeren;
• de loopbaanrekening, een instrument uit het regeerakkoord dat moet toelaten om soepeler en transparanter om te gaan met de bestaande rechten;
• de strijd tegen stress en burn-out,
• de factor 'tijd', die naar boven komt als dé grootste stressfactor.

Inspiratie over de landsgrenzen

"Nu moeten de debatten van start gaan, onder andere binnen de Groep van 10 en de Nationale Arbeidsraad", aldus Peeters. Hij zal in de komende maanden verschillende bedrijven en projecten bezoeken, die werkbaar werk al op hun eigen niveau in de praktijk brengen. Zo zal bijvoorbeeld naar de collega's in Nederland gekeken worden en tijdens een werkbezoek gepolst worden naar hun ervaringen.

"De gemiddelde duur van het beroepsleven in België bedroeg in 2012 32,2 jaar, bijna drie jaar minder dan het Europees gemiddelde", zegt Peeters. "Daarom neemt de federale regering maatregelen om de loopbanen en pensioenen te hervormen. Maar wanneer we aan mensen vragen om langer te werken, dan moeten we er ook voor zorgen dat ze dat kùnnen." Dat is volgens Peeters behalve een maatschappelijke ook een economische noodzaak, aangezien de RIZIV-uitgaven voor ziekte-uitkeringen sinds 2011 gestegen zijn van 5,4 tot 6,8 miljard euro.

4 Kris Peeters.
PHOTO_NEWS Kris Peeters.

'De gemiddelde duur van het beroepsleven in België bedroeg in 2012 32,2 jaar, bijna drie jaar minder dan het Europees gemiddelde'

Kris Peeters

"Niet overdramatiseren"

VBO-topman Pieter Timmermans zei na afloop van de rondetafel dat vandaag evenwel niet de indruk mag gewekt worden dat "iedereen in een onmogelijke job werkt". "We mogen dit ook niet overdramatiseren, honderdduizenden mensen gaan vandaag met veel zin en enthousiasme werken", klinkt het. De VBO-topman pleit voor een "3D-plan", voor Degelijk, Doenbaar en Duurzaam werk. "Belangrijk is dat die 3 D's in evenwicht zijn", aldus Timmermans.

Peeters benadrukt dat er geen onnodige extra structuren gecreëerd zullen worden. "Het sociaal overleg is bijzonder goed geschikt om dit thema op te nemen."

'Honderdduizenden mensen gaan vandaag met veel zin en enthousiasme werken'

Pieter Timmermans, VBO
4 Pieter Timmermans.
PHOTO_NEWS Pieter Timmermans.

"Te mediatiek karakter"

Verschillende vakbondsverantwoordelijken bleken vandaag trouwens afwezig op de rondetafel. Maar Marc Goblet, de nummer twee van de socialistische vakbond, rechtvaardigt zijn afwezigheid door het "mediatieke karakter" dat gegeven werd aan de vergadering.

Hij is van mening dat de vragen verbonden aan werk, aan competitiviteit, aan vorming, rond pensioenen of preventie, veiligheid en gezondheid op het werk "aangepakt moeten worden binnen de Groep van 10". "Zaken worden gesegmenteerd, er worden punten aangehaald voor de rondetafel, terwijl alles verbonden is", aldus Goblet, die evenwel benadrukt dat de socialistische vakbond zal deelnemen aan de besprekingen die gepland zijn in de komende weken. "Deelnemen is één ding, maar het gevolg dat er nadien aan gegeven wordt, zal moeten blijken", waarschuwt hij.

De socialistische vakbond zegt heel wat voorstellen op tafel te willen leggen, maar geen enkele sociale regressie te zullen tolereren en het federale interprofessionele overleg te zullen verdedigen, met name tegen de N-VA.

Het ACV heeft alvast tien strategische doelstellingen geformuleerd. De christelijke vakbond verwacht dat de rondetafel "eindelijk een aanzet is voor een minstens even ingrijpend beleid, in overleg en in samenwerking met de sociale partners, voor meer werkbaar werk", klinkt het in een persbericht.

Maar vooraleer werkbaar werk aan te pakken, is er volgens de vakbond "vooreerst de noodzaak dat je werk hebt". Het ACV verwacht daarom dat de regering een beleid ontwikkelt waardoor jobs worden gecreëerd. "Kwalitatieve jobs die vooral een antwoord zijn op de veel te hoge jeugdwerkloosheid." Het ACV blijft ook benadrukken dat loonvorming via cao's geregeld wordt. "En voor alle duidelijkheid: werkbaar werk is geen synoniem van deregulering en van nog meer flexibiliteit aan werknemers vragen."

Vanuit zijn doelstellingen schuift de vakbond tien concrete actiepunten naar voor. Het gaat daarbij over een "doorstart voor levenslang leren", "autonome vormgeving van de loopbanen", "een beter kader voor werk op afstand", "werktijden op maat", "paal en perk aan de onzekerheid van het werk", "prioriteit aan preventie en bescherming op het werk", "op de bres tegen stress", "werkkansen voor personen met gezondheidsproblemen", "recht op loopbaanbegeleiding" en "bescherming van de werklozen tegen onwerkbaar werk".

'Voor alle duidelijkheid: werkbaar werk is geen synoniem van deregulering en van nog meer flexibiliteit aan werknemers vragen'

ACV
4
BELGA

Lees meer