UNKNOWN

"Autokeuring moet moderner"

De parlementsleden Hilde Vautmans en Annick De Ridder roepen in een resolutie hun regering op om de autokeuring te hervormen. Ze willen daarmee komen tot minder lange wachttijden en de vervanging van de tweede keuring door een reparatieattest van een erkende garagist voor kleine problemen.

Hilde Vautmans (Open Vld) werkte al langer aan voorstellen om de autokeuring te hervormen. Ze diende een voorstel van resolutie in die zin in bij de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Partijgenote Annick De Ridder gaat nu een zelfde voorstel van resolutie bij het Vlaams Parlement indienen.

Vautmans en De Ridder hebben vijf voorstellen. Zo pleiten ze onder meer voor een liberalisering van de autokeuring en een uitbreiding van de openingsuren. (belga/tdb)

Lees meer