thinkstock

"Breid wegennet kilometerheffing uit"

Uit de eerste resultaten van het onderzoek naar sluipverkeer als gevolg van de kilometerheffing blijkt dat het systeem best wordt uitgebreid met een reeks gewestwegen. "We zien plots zwaar verkeer verschijnen op gewestwegen waar dat vroeger niet aanwezig was", stelt onder meer het Limburgse parlementslid Marino Keulen (Open Vld) vast.

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken voert met tellingen een onderzoek naar de toename van het sluipverkeer door de invoering van de kilometerheffing. Die werd vorig jaar ingevoerd door vrachtwagens en moet volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts de komende legislatuur worden uitgebreid naar alle verkeer.

De heffing geldt momenteel enkel op de snelwegen en enkele belangrijke gewest- en gemeentewegen. Daardoor is op sommige plaatsen een verschuiving naar andere wegen gebeurd. Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) stelt pas in september de definitieve resultaten voor, maar nu al blijkt onder meer in Kortrijk en Noord-Limburg dat op sommige niet-betalende plaatsen het vrachtverkeer is toegenomen. Rond Geel toont ongeveer de helft van de onderzochte locaties een significante toename. MOW waarschuwt dat er verder onderzoek nodig is om zeker te kunnen stellen dat het om sluipverkeer gaat, maar raadt toch al een uitbreiding aan. Onder meer de N43 in Kortrijk en delen van de N10 en N15 rond Geel zouden best in de kilometerheffing worden opgenomen.

Onder meer Marino Keulen (Open Vld) en Dirk de Kort (CD&V) zijn voorstander. "Verschillende lokale besturen vragen een uitbreiding van de tolwegen, laat ons daar niet doof voor zijn", aldus de Kort. Ben Weyts (N-VA) vraagt een solide wetenschappelijke basis voor een eventuele uitbreiding.

Lees meer