'Criminele' bedrijven krijgen vooral geldboetes

Bedrijven die de sociale wetten overtreden of inbreuken plegen op milieuregels, komen er vaak vanaf met een (hoge) geldboete. Slechts in een beperkt aantal gevallen komt het tot een verbeurdverklaring van de illegaal verworven winst of een sluiting van het bedrijf, blijkt uit een onderzoek van de Dienst Strafrechtelijk Beleid (DSB).

Straffen
Sinds 1999 kunnen ondernemingen die misdrijven plegen, daar ook een straf voor krijgen van de rechter. Doorgaans staan samen met de rechtspersoon - het bedrijf - evenveel individuen terecht. Het was nochtans de bedoeling van de wet om bedrijven strafrechtelijk verantwoordelijk te maken voor de misdrijven die voor hun rekening zijn gepleegd door werknemers.

Onrechtvaardige situaties vermijden
Tot tien jaar geleden bleven rechtspersonen strafrechtelijk volledig buiten schot. Dat gaf aanleiding tot onrechtvaardige situaties. Meestal draaiden individuele bedrijfsleiders of werknemers op voor de misdrijven die in het belang de onderneming werden gepleegd.

Amper 40 verbeurdverklaringen
In 380 dossiers die de DSB onderzocht, werden 504 natuurlijke personen en 405 rechtspersonen vervolgd. Slechts in 35 dossiers is alleen een rechtspersoon vervolgd. Er werd maar een 40-tal verbeurdverklaringen uitgesproken. Slechts in een 30-tal dossiers werd ook een bekendmaking van de veroordeling of een sluiting van een bedrijfsvestiging opgelegd.

Deze cijfers geven enkel een aanwijzing. Bij gebrek aan een strafregister voor rechtspersonen bestaan er geen betrouwbare statistische gegevens over criminaliteit gepleegd door bedrijven. (belga/vsv)

Lees meer