Patrick Dewael (Open Vld)
PHOTO_NEWS Patrick Dewael (Open Vld)

Dewael: "Verplicht gemeenschapsdienst voor vluchtelingen"

Volgens Patrick Dewael (Open Vld) raakt de asielcrisis alleen opgelost als we anders omgaan met vluchtelingen: integreren en activeren is de boodschap. "Laten we leefloners, vluchtelingen inbegrepen, verplichten om gemeenschapsdienst te doen. Dat is meer dan een uitkering geven om ons geweten te sussen", zegt Dewael in De Standaard.

"Ik zit op de lijn van Frans Timmermans, de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. We moeten de Europese weg blijven bewandelen, there's no way back. Een terugkeer naar een nationaal asielbeleid zou absoluut een stap terug zijn. Het is een illusie om het omgekeerde te denken", zegt Dewael.

De Open Vld-politicus beseft naar eigen zeggen wel dat de bereidheid om solidair te zijn bij elke asielcrisis onder druk staat. "Ik begrijp dat de burgers verwachten dat steun een verhaal van rechten en plichten moet zijn. Vanuit dat perspectief hebben we eerder als partij voorgesteld om langdurig werklozen gemeenschapsdienst te laten doen."

Voor Dewael is het eenvoudig: "Het verhaal van rechten en plichten geldt zowel voor de onderdanen van een land, als voor de mensen die naar hier komen. We moeten programma's uitwerken waardoor die mensen óók een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Ik denk dat ze daar vragende partij voor zijn. Vaak wíllen ze niets liever dan zich nuttig maken voor de samenleving die hen opvangt."

'Het verhaal van rechten en plichten geldt zowel voor de onderdanen van een land, als voor de mensen die naar hier komen'

Patrick Dewael, Open Vld-fractieleider in de Kamer

Lees meer