De maquette van het Eurostadion werd een klein jaar geleden aan de pers voorgesteld.
BELGA De maquette van het Eurostadion werd een klein jaar geleden aan de pers voorgesteld.

"Eurostadion zorgt voor luchtvervuiling en verkeersinfarct"

Hard oordeel provincie Vlaams-Brabant

De Milieuvergunningscommissie van de provincie Vlaams-Brabant laat zich in een uitgebreid rapport negatief uit over het Eurostadion. Na onderzoek blijkt dat zowel de bouw als de exploitatie van het stadion ervoor zal zorgen dat de Europese normen voor luchtvervuiling in de buurt overschreden worden en dat er een verkeersinfarct zal ontstaan. "De milieuvergunning dient geweigerd te worden."

Binnenkort moet de deputatie van Vlaams Brabant zich uitspreken over de milieuvergunning voor het Eurostadion.

Om die beslissing zo goed mogelijk te kunnen nemen, laat ze eerst een onderzoek uitvoeren door de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC). Die bestaat uit onafhankelijke experts en zij bestuderen de voorgaande adviezen van alle betrokken dienst. Zij zijn tot de vaststelling gekomen dat "de realisatie van het project niet wenselijk is".

De Brusselse oppositiepartij N-VA is alvast tevreden met het negatieve advies. "Het bevestigt wat velen al stelden: dat de verkeersdrukte op die plaats van de ring onhoudbaar zal zijn, en nog versterkt door het megalomaan karakter van het project", zegt parlementslid Johan Van den Driessche.

Volgens PMVC dreigt een verkeersinfarct tijdens de bouw van het stadion door Ghelamco - mede omdat er sneller moet gewerkt worden als de deadline voor het EK 2020 moet gehaald worden - en vooral ook nadien. "De uitbating van het voetbalstadion zal heel wat autoverkeer met bijhorende milieu-impact genereren", schrijft men in het rapport.

Draagkracht overschreden

"Door ingebruikname van de campus met horecavoorzieningen (het kantorencomplex naast het stadion, NVDR.) zal de draagkracht van de omgeving bovendien overschreden worden." PMVC waarschuwt letterlijk voor een verkeersinfarct. Eerder gaf ook al de Vlaamse administratie een negatief advies met betrekking tot de mobiliteit.

Een tweede belangrijk reden waarom PMVC vindt dat er geen milieuvergunning mag toegekend worden aan het Eurostadion heeft te maken met luchtvervuiling. De Europese normen voor stikstof worden in de buurt van de Brusselse Ring vandaag al in bepaalde woonwijken overschreden en met de komst van het stadion zal dat volgens PMVC verder oplopen. "Er dient vastgesteld te worden dat inzake luchtkwaliteit de milieugebruiksruimte in deze regio is opgebruikt", klinkt het.

Niet bindend

Ghelamco heeft zich tijdens het onderzoek bij PMVC mogen verdedigen, maar het heeft de mening van de experts inzake verkeer en luchtkwaliteit niet kunnen veranderen.

Het advies van PMVC is niet bindend voor de deputatie, maar het zou opmerkelijk zijn mocht men de conclusies van de eigen administratie negeren. Ten laatste op 8 juni weten we of de milieuvergunning voor het Eurostadion er komt.

6 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels
  • Bob Nalyd

    België, groot in klein zijn.

  • Jean Bracke

    @Rudi, welke keuze is ethisch correct?

Lees meer