photo_news

"Geef allochtonen job bij politie. Diploma halen en Nederlands leren kan later"

Er is nood aan meer kleur bij de politie, maar vaak ontbreekt het allochtone kandidaten aan een diploma en een goede kennis van het Nederlands. Open Vld stelt voor om ze al aan de opleiding te laten beginnen en parttime te laten werken terwijl ze die struikelblokken overwinnen.

Wil je bij de politie gaan, dan moet je een diploma middelbare school op zak hebben en over voldoende kennis van het Nederlands beschikken. Laat dat nu net de twee redenen zijn waardoor veel allochtonen het niet tot politieman of -vrouw schoppen, zegt Open Vld in haar globale actieplan tegen terreur en radicalisering. En dat terwijl er juist nood is aan politiemensen die Arabisch en Berbers verstaan.

Daarom stelt de partij een flexibel opleidingstraject voor. Geef allochtone burgers zonder diploma en onvoldoende kennis van het Nederlands al de kans op een parttime baan bij de politie. Het gaat dan bijvoorbeeld om administratieve taken. De voorwaarde is dat ze de fysieke, psychologische en achtergrondscreening bij de politie hebben doorstaan.

Opleiding op maat
Terwijl ze parttime werken en ervaring opdoen, volgen ze een politieopleiding op maat en krijgen ze de kans om binnen een bepaalde tijd - bijvoorbeeld twee jaar - hun diploma middelbaar onderwijs te halen en hun Nederlands bij te spijkeren.

Voor de duidelijkheid: pas als ze hun diploma hebben gehaald, hun Nederlands hebben verbeterd én hun politieopleiding hebben volbracht, zijn ze volwaardig agent en klaar voor het echte politiewerk.

Vakbond reageert vernietigend
De liberale politievakbond VSOA reageert vernietigend op het voorstel van Open Vld. "Beginnen ze daar helemaal door te slaan?", vraagt topman Vincent Houssin zich af. "Wij hebben absoluut geen probleem met meer allochtonen in het korps, integendeel", onderstreept Houssin. "Maar als ik dit hoor, vraag ik me toch af waar deze politici in godsnaam mee bezig zijn. Ze zitten duidelijk met de drang om met voorstellen in de media te komen, maar dit is echt te belachelijk voor woorden."

Niet alleen gelden er duidelijke normen om tot de politie te kunnen toetreden. Het voorstel doorkruist volgens Houssin ook de ambitie van de federale regering om de politiemensen langer aan de slag te houden. Nog los van de noodzaak om voldoende Nederlands te kunnen voor administratieve taken, is er ook voldoende alternatief werk nodig voor politiemensen voor wie de job op het terrein fysiek te zwaar wordt, argumenteert Houssin.

"Laat ze in het parlement werken"
Wat de liberale vakbond nog het meest tegen de borst stuit, is dat regeringspartij Open Vld met dergelijke plannen komt terwijl er meer dan genoeg valabele kandidaten zijn voor een job bij de politie. "We zitten intussen met een tekort van 3.500 voltijdse equivalenten, maar het aantal rekruten is door deze regering wel fors afgebouwd", sneert Houssin nog.

"Je kan ze ook in het parlement laten werken om Nederlands te leren, waarom zou dit bij de politie moeten", besluit Houssin, wiens telefoon naar eigen zeggen roodgloeiend staat door de vele telefoontjes van misnoegde collega's.

RADICALISME MOET JE BIJ DE WORTEL AANPAKKEN VOLGENS OPEN VLD. HUN STRAFSTE VOORSTELLEN LEES JE VANDAAG IN HET LAATSTE NIEUWS. KLIK HIER EN PROEF VIJF WEKEN GRATIS VAN DE DIGITALE KRANT

Lees meer