"Profeet Mohammed was moordenaar en verkrachter": pastoor doet krasse uitspraken in gezelschap van kinderen

Priester Germain Dochy kwam deze week in het oog van de storm terecht in Kortemark nadat hij tijdens de vormvieringen krasse uitspraken had gedaan over de islam. "De islam is geen godsdienst en de profeet Mohammed was een dief, een moordenaar en een verkrachter", zou de priester hebben verteld aan de twaalfjarigen. "Wie zegt nu zoiets tegen kinderen?" reageren verbolgen ouders in de 'Krant van West-Vlaanderen'.

Afgelopen weekend kwamen kinderen in Kortemark samen voor hun vormsel. Ter voorbereiding van die plechtige communie was er vorige woensdag een biechtviering, waarbij priester Dochy de kinderen toesprak in een preek. De uitspraken die hij daar deed, zijn hét gespreksonderwerp aan de schoolpoort deze week. "Wie zegt nu zoiets tegen kinderen", reageren de ouders.

"De profeet Mohammed, een moslim, was een dief, een moordenaar en een verkrachter."

Pastoor Dochy in zijn preek

Profeet Mohammed

"Het is niet aangenaam als je je kinderen naar een biechtviering stuurt en hen helemaal in de war ziet thuiskomen door uitspraken van de pastoor", laten de ouders van kinderen uit verschillende Kortemarkse scholen weten in een gezamenlijk statement. "De profeet Mohammed, een moslim, was een dief, een moordenaar en een verkrachter. Hij had meer dan veertig vrouwen en de jongste was 9 jaar oud. De islam is geen godsdienst", zou de priester zich laten ontvallen hebben.  

"Ware het niet beter dat de pastoor een boodschap van verdraagzaamheid en vrede predikt?" vragen de ouders zich af. Maar priester Dochy vindt dat zijn woorden verkeerd zijn geïnterpreteerd. "Ik heb de kinderen verteld dat Mohammed geen profeet is. Misschien wel voor de islam, maar niet voor ons. Hij was immers iemand die een heel losbandig leven leidde en die tal van oorlogen gevoerd heeft. Misschien heb ik er een halve minuut te lang over gesproken, net omdat ik er zo veel van afweet."

"Misschien heb ik er een halve minuut te lang over gesproken, net omdat ik er zo veel van afweet."

Pastoor Dochy

"Gelovige moslims beleven de islam dan wel als een godsdienst, maar zijn eigenlijk bij de neus genomen."

Pastoor Dochy

"Ze denken dat ze zich baas zullen maken"

"Ik wilde de kinderen duidelijk maken dat er in onze wereld zó veel dingen op bedrog steunen", nuanceert Dochy zijn uitspraken. "Zoals de uitstoot van wagens, die blijkbaar veel hoger ligt dan we dachten. Maar ook de islam, die een anti-godsdienst is, die zich gedraagt als een godsdienst. Gelovige moslims beleven de islam dan wel als een godsdienst, maar zijn eigenlijk bij de neus genomen. Die mensen kennen geen andere godsdienst, maar komen naar hier en denken dat ze zich baas zullen maken. Ze zijn er zich niet van bewust dat ze het verkeerd voor hebben."

Bisdom Brugge

Het bisdom van Brugge ontving echter nog geen klachten over de uitspraken van de priester. "Diocesaan administrator Koen Vanhoutte heeft contact genomen met pastoor Germain Dochy die zijn eenzijdige uitspraken over de islam betreurt en zich verontschuldigt bij wie deze uitspraken kwetsend konden overkomen", zegt woordvoerder Peter Rossel van het bisdom Brugge. Klachten zijn er nog niet gekomen.

Burgemeester Toon Vancoillie heeft het nieuws pas recent vernomen. "Ik stel echter vast dat hij zich ondertussen heeft verontschuldigd, zodat deze zaak daarmee is afgesloten", aldus de burgemeester.

Of er nog gevolgen zullen zijn voor de priester, is nog onduidelijk.

Vicaris-generaal Koen Vanhoutte
JVK Vicaris-generaal Koen Vanhoutte

Lees meer