2 ACV-voorzitter Marc Leemans.
BELGA ACV-voorzitter Marc Leemans.

"Regering zet werkgevers in een zetel, anderen in een kaduke stoel"

De Groep van Tien heeft in een "constructieve sfeer" haar eerste vergadering na het zomerreces afgerond. Knopen rond concrete dossiers hakten vakbonden en werkgevers nog niet door. Zoals gepland werd een agenda opgesteld, waarbij de thema's in drie categorieën werden ingedeeld: korte, middellange en lange termijn, stelde voorzitster Michèle Sioen na afloop.

"We hebben een inventaris gemaakt van de verschillende dossiers", aldus Sioen, die "bereidheid tot overleg" vaststelde. Het gaat onder meer om de pensioenen, werkbaar werk, de wet van 1996. "Thema's genoeg", luidde het. De planning is volgens haar nog niet helemaal afgerond. Wel is duidelijk dat niet alle thema's steeds door de Groep van Tien zullen worden behandeld, maar dat ook werkgroepen in het leven worden geroepen.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vindt het goed dat de Groep van Tien de draad van de onderhandelingen weer oppikt. Hij herhaalt dat landen waar de sociale dialoog goed verloopt, economisch beter presteren, zoals een rapport van de Europese Commissie onlangs bevestigde. De minister blijft de hand reiken naar vakbonden en werkgevers in diverse dossiers, "om zo samen de noodzakelijke sociaal-economische hervormingen te verwezenlijken".

'We hebben een inventaris gemaakt van de verschillende dossiers'

Michèle Sioen

Werkbaar werk

Peeters blikt vooruit naar de discussies over werkbaar werk, waarvoor de sociale partners de tijd krijgen om met concrete voorstellen te komen. Eind november staat over het thema een rondetafel geprogrammeerd. Peeters benadrukt de maatschappelijke en economische noodzaak om in te zetten op werkbaar werk. "Om maar een voorbeeld te geven: de RIZIV-uitgaven voor ziekte-uitkeringen zijn sinds 2011 gestegen van 5,4 tot 6,8 miljard euro", aldus de CD&V'er.

Ondertussen buigen de werkgevers en werknemers van de betrokken paritaire comités zich ook over de nachtarbeid en een versterking van onze e-commerce. Bedoeling is dat ze tegen eind dit jaar met oplossingen komen om de situatie van de e-commerce in België verbeteren.

2 Pieter Timmermans en Michèle Sioen.
BELGA Pieter Timmermans en Michèle Sioen.

"Kaduke stoel"

Een maand geleden raakte de regering-Michel het eens over de taxshift - een "taxmisser" zoals ACV-topman Marc Leemans die voor aanvang van de vergadering omschreef. Al wil hij die niet op het conto van de werkgevers schrijven. "Je kan moeilijk kwaad zijn op de werkgevers omdat de regering hen in een zetel zet en anderen in een kaduke stoel."

Wel wil zijn ABVV-collega Rudy De Leeuw dat de werkgevers daar iets voor in ruil doen. "Er gaan nu meer subsidies naar bedrijven dan ze vennootschapsbelasting betalen", zegt de socialistische vakbondsman. "Het is hoog tijd dat ze daar iets tegenover plaatsen in de vorm van betere koopkracht en meer werkgelegenheid." Dat kan volgens hem door meer exportgericht te werken, te innoveren en werkbaar werk voor iedereen te creëren.

'Je kan moeilijk kwaad zijn op de werkgevers omdat de regering hen in een zetel zet en anderen in een kaduke stoel'

Marc Leemans

Op de inhoud van de voorstellen die op tafel liggen, wilde Leemans niet ingaan. De Leeuw liet verstaan dat arbeidsduurvermindering voor ouderen kan helpen langer aan de slag te blijven en tot meer werkgelegenheid voor jongeren kan leiden. "Iedereen heeft het recht dingen voor te stellen", reageerde Unizo-voorman Karel Van Eetvelt, die er evenwel aan herinnerde dat een collectieve arbeidsduurvermindering vroeger al eens is uitgeprobeerd, maar nooit een succes is gebleken. Wel wil de voorman van de zelfstandigenorganisatie kijken naar vormen voor bepaalde categorieën.

'Iedereen heeft het recht dingen voor te stellen'

Karel Van Eetvelt

Nationale betoging

Zoals bekend organiseren de vakbonden op 7 oktober - een jaar nadat de regering-Michel uit de startblokken is geschoten - een nationale betoging. Vraag is of die niet als een schaduw boven het sociaal overleg zal hangen. "Het is niet van dien aard om het sociaal overleg vooruit te helpen", klonk het bij VBO-topman Pieter Timmermans, al nuanceerde hij wel dat een betoging verschilt van een staking. Ook Van Eetvelt zei begrip voor een betoging te kunnen opbrengen, zolang de bedrijven er geen hinder van ondervinden. "Wij voeren soms ook acties. Ik heb er geen probleem mee dat vakbonden dat ook doen", luidde het.

Naast de betoging staan volgend jaar de sociale verkiezingen op de agenda. Ook daar rijst de vraag of een akkoord sluiten mogelijk zal zijn, indien vakbonden zich in de aanloop naar die stembusslag van hun meest forse zijde zullen tonen. Van Eetvelt herinnerde eraan dat bonden en werkgevers in het voorjaar erin geslaagd zijn akkoorden te sluiten. "We hebben nu vier maanden voor de echte discussie. Ik heb er goede hoop op", aldus Van Eetvelt. Voor Leemans hoeft het een het andere niet in de weg te staan. "De sociale verkiezingen gaan over de délégués op de werkvloer, het sociaal overleg gaat over andere dingen."

'We hebben nu vier maanden voor de echte discussie. Ik heb er goede hoop op'

Karel Van Eetvelt

Lees meer