"Straffen voor daders 'Luxleaks'"

Als uit de onthullingen van 'Luxleaks' blijkt dat Belgische rijke families of bedrijven zich schuldig gemaakt hebben aan fraude, dan zullen die bestraft worden. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Volgende maand krijgt de fiscus alle geheime belastingakkoorden die Luxemburg gesloten heeft met Belgische bedrijven in handen. De akkoorden zijn op zich niet illegaal, maar ons land heeft door de financiële constructies wel honderden miljoenen aan belastingen mislopen.

Lees meer