De inburgeraar moet Nederlands leren tot op het niveau B1 en ook aantonen dat hij zich onze cultuur heeft eigen gemaakt.
Getty Images/iStockphoto De inburgeraar moet Nederlands leren tot op het niveau B1 en ook aantonen dat hij zich onze cultuur heeft eigen gemaakt.

“Taalvereisten voor inburgeraars in Vlaamse nota zijn onhaalbaar”

De kwetsbaarste groepen bereik je niet met de afschaffing van onkostenregelingen voor kinderopvang of vervoer, of met onhaalbare resultaatsverbintenissen inzake taal en kennis van de Vlaamse canon. Dat zegt het Minderhedenforum in reactie op de nota integratie van Vlaams formateur Jan Jambon. De werkgroep integratie van de onderhandelaars zit vandaag opnieuw samen.

Vorige week lekte de nota uit die N-VA als basis wil gebruiken voor het luik inburgering en integratie in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De tekst voert een streng integratietraject in, dat deels door de inburgeraar zelf moet worden betaald. Die moet Nederlands leren tot op het niveau B1 en ook aantonen dat hij zich onze cultuur heeft eigen gemaakt, met inbegrip van de nieuwe Vlaamse canon. Als de inburgeraar zijn verplichtingen niet nakomt, volgt er een boete. 

Vlaanderen wil ook proactief een advies bezorgen aan de Dienst Vreemdelingenzaken met het oog op een beslissing over het al dan niet verlengen van de verblijfstitel van de inburgeraar. De nota focust te veel op repressieve maatregelen, vindt het Minderhedenforum. 

Volgens de belangenvereniging zit de marge voor verbetering vooral in het wegwerken van wachtlijsten, het versterken van laagdrempeligheid en het verbeteren van het aanbod voor de meest kwetsbaren onder de nieuwkomers.

Een geslaagd inburgeringstraject, bekroond met een attest, biedt vandaag weinig tot geen meerwaarde voor de arbeidsmarktparticipatie van nieuwkomers, voert het forum aan. "De voorgestelde verplichte inschrijving bij VDAB volstaat niet om dat te verhelpen. Een groot deel van de werkzoekende nieuwkomers is immers niet prioritair voor VDAB omdat ze geen uitkering genieten."

Echte integratie gaat over participatie, vindt de organisatie. Bijvoorbeeld op de woningmarkt. Er moeten geen repressieve maatregelen komen zoals een verplicht taalniveau voor sociale woningen. Er moeten vooral meer sociale woningen worden gebouwd, die oog hebben voor de specifieke noden van nieuwkomers en hun gezinsgrootte. Op de private huurmarkt moet beter worden opgetreden tegen discriminatie.

61 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Otto-Jan Rongewaard

    Bijkomend probleem is natuurlijk dat we in een tweetalig land wonen. Je kan nooit dwingen iemand die in Vlaanderen woont Nederlands te spreken. Hij kan net zo goed een andere landstaal spreken als Frans of Duits. Of gaan we alle Franstaligen in Linkebeek verplichten Nederlands te spreken?

  • Jan Boden

    In Nederland kan het wel maar hier zou het onmogelijk zijn. Serieus blijven hé.

Lees meer