BELGA

"Verlies een goede vriend en schitterend politicus"

Minister van staat Miet Smet is enorm geschrokken door het overlijden van Jean-Luc Dehaene, met wie ze samen in het 'wonderbureau' van de CVP-Jongeren zetelde. Daarin zat ook Wilfried Martens, haar echtgenoot die onlangs ook overleed.

Voor Smet was Dehaene een zeer intelligent man met een groot bevattingsvermogen, ook voor dossiers van anderen, waardoor hij steeds mee naar oplossingen kon zoeken.

Ze wees ook op de grote rol die hij in Europa speelde, onder meer bij het opstellen van de Europese grondwet. Als mens was Jean-Luc Dehaene volgens haar in de eerste plaats loyaal.Lees meer