"Vlaamse besparingen treffen sociaal zwakkeren niet"

De Vlaamse regering bespaart dit en volgend jaar zowat 1,7 miljard euro, maar die besparingen worden volgens Vlaams minister-president Kris Peeters niet doorgevoerd op kap van de zwakkeren in de samenleving. Ook op investeringen wordt niet bespaard, zei hij in het Vlaams parlement. De schaarse bijkomende middelen die er wel zijn, gaan naar werk, gehandicaptenzorg, kinderopvang en investeringen.
 
De Vlaamse regering keurde afgelopen vrijdag de begroting voor volgend jaar goed. Die oefening was niet makkelijk want de financiële en economische crisis zorgt ervoor dat de inkomsten van de Vlaamse overheid zeer beperkt zijn. Dit jaar moet Vlaanderen 200 miljoen euro besparen, volgend jaar 1,5 miljard euro.
 
Geen sociaal bloedbad
Bedoeling is om tegen 2011 terug aan te knopen met een begroting in evenwicht. Sneller kan niet, zei Peeters. Wat de Vlaamse regering wil, nu er tegen eind volgend jaar 50.000 extra werklozen verwacht worden, is voldoende "zuurstof pompen" in de economie. "Wij creëren geen sociaal bloedbad", verklaarde de Vlaamse regeringsleider.
 
Vlaanderen wil budgettair gezond worden "zonder de economische heropleving in gevaar te brengen, het consumentenvertrouwen te verstoren". De zwakkeren in de samenleving moeten ontzien worden, luidde het.
 
Besparingen in "vitale sectoren" zoals gehandicaptenzorg, sociale werkplaatsen, thuiszorg en kinderopvang zijn uitgesloten, zei Kris Peeters, net als besparingen op investeringen. De gemiddelde omkadering in het onderwijs zal niet dalen.
 
Vrijgekomen geld
Dankzij de besparingen is er voor zowat 80 miljoen euro vrij voor nieuw beleid. 22,5 miljoen euro gaat er telkens naar werk, gehandicaptenzorg en investeringen, 10 miljoen euro gaat naar kinderopvang. Bijkomende middelen gaan er ook naar de renovatiepremie (16 miljoen euro extra dit jaar, 36 miljoen extra volgend jaar) en voor investeringen in huisvesting worden de middelen met 85 miljoen euro verhoogd.
 
Zowat 15 procent van de besparingen zijn eenmalig, de rest zijn structurele besparingen, maar er wordt geen beroep gedaan op technieken zoals 'sale and lease back'. Het gaat om de verkoop van gronden van de Vlaamse Milieumaatschappij en de activering van reserves bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het Woningfonds, alles samen goed voor 215 miljoen euro.
 
Domeinen
Waar wordt er dan wel bespaard? De grootste brok komt uit het selectiever maken van de jobkorting, goed voor 635 miljoen euro; efficiëntiewinsten op het overheidsapparaat (133 miljoen euro), op subsidies (45 miljoen euro) en besparingen op subsidies (28 miljoen euro); het niet indexeren van beleidskredieten (120 miljoen euro), het "selectiever" verdelen van de indexprovisie (100 miljoen euro). Een reeks punctuele maatregelen zijn goed voor 150 miljoen euro.

De verschillende ministers weten zelf hoeveel ze op hun departementen moeten besparen. Hoe ze dat concreet doen, moeten ze de komende weken zelf bekijken. Tegen 21 oktober moet dat werk afgerond zijn. Dan moet het Vlaams parlement alle begrotingsdocumenten binnen krijgen. (belga/sam)

Lees meer