BELGA

"Weyts maakte geen deontologische fout door verjaardag Bob Maes bij te wonen"

Door aanwezig te zijn op het verjaardagsfeest van VMO-stichter Bob Maes heeft Vlaams N-VA-minister Ben Weyts "geen enkele daad gesteld die de waardigheid van het ambt in het gedrang brengt". Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vandaag gezegd in het Vlaams Parlement.

Weyts was een tiental dagen geleden samen met zijn federale partijgenoot Theo Francken aanwezig op de 90ste verjaardag van Bob Maes, ex-lid van de collaborerende VNV, stichter van de Vlaams Militanten Organisatie (VMO) en in de jaren '70 senator voor de Volksunie (VU). Vanuit linkse hoek kwam hierop forse kritiek.

In het Vlaams Parlement stelde sp.a-fractieleider John Crombez vandaag een vraag over de deontologische regels voor ministers. Minister-president Bourgeois ziet op dat vlak geen probleem met het geval-Weyts. "De aanwezigheid op de verjaardag van een oud-senator van de VU is een uiting van hoffelijkheid. Er is geen enkele daad gesteld die de waardigheid van het ambt in het gedrang brengt".

Bourgeois zei ook dat deontologie een geheel van geschreven en ongeschreven regels is. "Elke minister moet in de eerste plaats zelf in eer en geweten oordelen. Alles in regels vastleggen is een onbegonnen taak".

De aanwezigheid op de verjaardag van een oud-senator van de VU is een uiting van hoffelijkheid

Minister-president Geert Bourgeois

Lees meer