Shutterstock

1 op de 5 besteedt meer dan 30% van inkomen aan woning

Nog steeds een vijfde van de Vlaamse huishoudens besteedt meer dan 30 procent van hun inkomen aan hun woning en heeft dus een betaalbaarheidsprobleem. Dat blijkt uit de Woonsurvey 2018, een bevraging bij 3.000 Vlamingen door het Steunpunt Wonen.

In 2018 telt Vlaanderen 72 procent eigenaar-bewoners, 19 procent private huurders en 7 procent sociale huurders. Deze aandelen zijn niet significant gewijzigd tegenover de vorige woonsurvey in 2013.
Ongeveer 98 procent van de eigenaars geeft aan eigenaar te willen blijven in de toekomst, terwijl de helft van de private huurders eigenaar wenst te worden. De voornaamste redenen zijn dat men vindt dat huur 'weggesmeten geld is' en dat een eigen woning een goede vorm van sparen of een goede investering is. De private huurders die geen eigenaar wensen te worden, geven daar voornamelijk financiële redenen voor op.

Huurprijzen

De gemiddelde huurprijs voor eengezinswoningen en appartementen steeg tussen 2013 en 2018 met respectievelijk 1,4 procent en 1 procent op jaarbasis bovenop de inflatie. Net zoals 5 jaar eerder spendeert een op de vijf huishoudens in 2018 meer dan 30 procent van hun inkomen aan de woonuitgaven, en kent dus een betaalbaarheidsrisico. Het Steunpunt Wonen noemt dit de belangrijkste conclusie van het onderzoek 2018. Net als in 2013 is het betaalbaarheidsrisico bij eigenaars met hypotheek vaak tijdelijk. 

Het aandeel Vlaamse woningen in goede staat steeg tussen 2013 en 2018 van 70 procent naar 77 procent, terwijl het aandeel woningen in slechte tot zeer slechte staat daalde van 14 procent naar 11 procent. De kwaliteitsverbetering is groter in de Vlaamse centrumsteden dan in de kleine steden en in niet-stedelijke gemeenten. Dat komt enerzijds door nieuwbouw, van voornamelijk meergezinswoningen, maar vooral door renovatie van het bestaande woonpatrimonium. 

Zonnepanelen

Het gebruik van hernieuwbare energie en het isoleren van woningen is toegenomen. De eigendomswoningen doen het hierbij opvallend beter dan de huurwoningen. In totaal heeft 16 procent van de woningen anno 2018 een systeem dat hernieuwbare energie opwekt. Het overgrote deel daarvan (98 procent) betreft zonne-energie. Quasi alle Vlaamse woningen (96 procent) hebben anno 2018 isolerend glas, waar dit in 2013 89 procent was.

7 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • Peter Janssen

    Inderdaad, Gino en als we kijken bij wélke bevolkingsgroep de alleenstaanden groeien: gepensioneerden/bejaarden en door scheidingen, dan weet je meteen wie in deze diverse maatschappij geviseerd wordt door de politiek en wie de voordelen krijgt onder het mom van kroostrijk te zijn waarvoor de alleenstaanden verarmd worden.

  • Gino Denil

    Een alleenstaande die moet huren geeft al vlug de helft of meer uit aan wonen. En voor zaken als TV, internet, aansluitingskosten, huur van meters etc... betaalt hij het dubbele tegenover een tweeverdienersgezin. Veel belastingen betalen maar zo goed als niets terug krijgen. Want hij heeft nooit genoeg om een woning te kopen of te renoveren. Melkkoe van de overheid en mecenas voor de pensioenen, sociale zekerheid en rijke gezinnen die premies opstrijken. Voor de politieke partijen onbestaand.

Lees meer