PHOTO_NEWS

360 woningen al bijna week zonder gas in Anderlecht

Sinds vrijdag zitten zo'n 360 huishoudens van een sociaal woonblok in Anderlecht zonder gas, en die situatie zou nog een hele tijd kunnen blijven duren. Dat heeft Laurent Gäbele, vice-voorzitter van de Huisvestingsdienst van Anderlecht gezegd.

Er zijn wel een honderdtal elektrische verwarmers uitgedeeld om de mensen te depanneren. In de loop van de komende week zal getest worden of er nog sprake is van een gaslek in het lokale netwerk.

Sibelga werd vrijdag op de hoogte gebracht van een gaslek in het sociale woonblok. Volgens Laurent Gäbele was er op geen enkel moment risico op een explosie, omdat er voldoende ventilatie was.

Er wordt verwacht dat herstellingswerken een drietal weken tot een maand in beslag zullen nemen.

Lees meer