BELGA

45 bedrijven krijgen geen vrije doorgang van rechter

Vijfenveertig bedrijven uit de regio Charleroi zijn er niet in geslaagd om bij de rechter vrije doorgang af te dwingen voor hun werkwillige werknemers. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi wees hun eenzijdige verzoekschrift vrijdag af.

Vincent Dusaucy, de advocaat van de bedrijfsleiders, had het verzoekschrift donderdag ingediend. Het was niet de bedoeling om aan het stakingsrecht te raken, maar wel om ervoor te zorgen dat werkwilligen aan het werk zouden kunnen gaan. De advocaat pleitte ook voor dwangsommen indien er geen vrije doorgang werd gegeven.

De rechter wees het verzoekschrift af.

Lees meer