PHOTO_NEWS

7,8 miljoen Belgen kiezen regionale, federale en Europese parlementsleden

Om acht uur openen de stembureaus voor de ruim 7,8 miljoen Belgen die hun parlementsleden kiezen voor het regionale, federale en Europese niveau. Het is voor het eerst sinds 1999 dat die verkiezingen samenvallen.

Op federaal niveau kiezen we 150 volksvertegenwoordigers voor de Kamer, die momenteel 62 Franstaligen en 88 Nederlandstaligen telt. Voor het eerst in de geschiedenis vinden er geen verkiezingen voor de Senaat plaats. Als gevolg van de zesde staatshervorming wordt de Hoge Vergadering voortaan samengesteld door 50 vertegenwoordigers van de deelentiteiten, aangevuld met tien gecoöpteerden.

Vlaams parlement
Daarnaast worden vandaag de 124 leden van het Vlaams parlement aangeduid, van wie 118 in het Vlaams gewest en 6 in Brussel. Voor het Europees Parlement verkiezen de Belgen 21 parlementsleden: 12 Nederlandstaligen, 8 Franstaligen en één Duitstalige.

In het Franstalige landsgedeelte duiden de kiezers 75 Waalse parlementsleden aan, terwijl de Brusselaars 89 parlementsleden kiezen: 72 Franstaligen en 17 Nederlandstaligen. De inwoners van het Duitstalige landsgedeelte duiden dan weer 25 volksvertegenwoordigers aan voor het parlement van de Duitstalige gemeenschap. In het parlement van de Franse gemeenschap zetelen de 75 Waalse parlementsleden en 19 Franstalige Brusselse parlementsleden.

Helft stemt elektronisch
Bijna de helft van de kiezers stemt elektronisch. In Vlaanderen gaat het om 58 procent van de kiezers, in Wallonië om 20 procent en in Brussel geldt de elektronische stemming in alle gemeenten.

Lees meer