Aantal leden christelijke vakbond neemt jaar na jaar toe

In 2009 telde het ACV 1.658.188 leden. Dat zijn er exact 13.120 of 1,13% meer dan het jaar daarvoor. Het ledenaantal van de christelijke vakorganisatie blijft zo traditiegetrouw in stijgende lijn. Dat blijkt uit het administratief verslag dat werd voorgesteld tijdens een persontmoeting met de ACV-toplui.

Vooral de Landelijke Bediendencentrale (LBC-NVK) en de sector Voeding en Diensten kregen leden bij. Vaak gaat het om nieuwe vrouwelijke leden. "Dat komt doordat almaar meer vrouwen aan de slag zijn, onder meer met dienstencheques", verklaart Algemeen ACV-secretaris Claude Rolin.
 
Een studie van de kenmerken van het ACV-ledenbestand toont aan dat tussen 2001 en 2007 het aandeel actieve leden nagenoeg ongewijzigd bleef met 65%. Twee op de drie nieuwe leden hebben een job. Van alle actieve Belgen is gemiddeld 29% lid van het ACV.
Vlaanderen heeft met 56% wel een hogere syndicalisatiegraad dan Wallonië (46%) en Brussel (29%). Vijfenvijftig procent van de Belgische werklozen kiest voor het ACV als uitbetalingsinstelling, in Vlaanderen is dat 62%.
 
Uit het administratieverslag valt ook op te maken dat de jaarrekening 2009 afgesloten werd met een overschot van 1.851.635 euro, bijna dubbel zoveel als vorig jaar. De inkomsten voor het jaar 2009 lagen 6% hoger dan in 2008, vooral te wijten aan de verhoogde ledenbijdrage.
 
De uitgaven stegen in vergelijking met 2008 met 1,79%. De personeelskosten, die de grootste hap van het budget innamen, kenden een stijging van 1,64%. Voor 2009 werd 2.354.601 euro uitbetaald aan stakersvergoedingen en acties. (belga/jv)

Lees meer