Aantal tolkuren dreigt opnieuw niet te volstaan

Als er niet wordt ingegrepen, dreigt er dit jaar opnieuw een tekort aan tolkuren in leefsituaties (L-uren) voor dove personen. In de periode januari-mei is het aantal aangevraagde L-uren met 8 procent gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Zo blijkt uit cijfers die sp.a-parlementslid Bart Van Malderen heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Eind vorig jaar was er een tekort aan L-uren. Om een herhaling van die situatie te vermijden, werkt minister Vandeurzen aan een oplossing.

Een dove persoon die aan een aantal voorwaarden voldoet, heeft jaarlijks recht op 18 tot 36 tolkuren voor leefsituaties. Met die zogeheten L-uren kan de dove persoon een tolk inschakelen voor bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, een oudercontact of een afspraak bij de notaris.

Eind vorig jaar bleek er echter een tekort aan L-uren. Het contingent uren was begin december opgebruikt. Dat leidde tot wrevel, zowel bij de cliënten als bij de tolken. Uit cijfers van minister Vandeurzen blijkt nu dat het aantal aangevraagde en getolkte uren blijft stijgen. In de periode januari tot en met mei is er sprake van een stijging van 8 procent. "Het huidige L-urencontingent is ontoereikend als de stijging zich doorzet. Een verhoging lijkt dan aangewezen", aldus minister Vandeurzen.

Een verklaring voor de stijging staat niet in het antwoord van de minister vermeld, maar het CAB (Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven) - de dienst die de tolkuren beheert - sprak eerder al van een "groter tolkbewustzijn" van de cliënten. Het gebruik van tolken raakt namelijk steeds meer ingeburgerd, waardoor het gemiddelde jaarverbruik van cliënten toeneemt.

Intussen willen alle betrokken diensten de procedure voor de L-uren bijsturen en vereenvoudigen. Eerder deze week maakte minister Vandeurzen bekend dat hij werkt aan een oplossing die niet alleen betrekking heeft op de tolkuren in welzijn, maar ook in de domeinen werk (VDAB) en onderwijs.

Lees meer