Rudy De Leeuw van het ABVV.
PHOTO_NEWS Rudy De Leeuw van het ABVV.

ABVV betreurt "dat links niet versterkt uit verkiezingen kwam"

De socialistische vakbond ABVV betreurt dat links "in zijn totaliteit" niet versterkt uit de verkiezingen kwam, al merkt het ABVV ook op dat de socialistische familie er als sterkste formatie uit gekomen is. De collega's van het christelijke ACV vragen dan weer regeringen "die een sociaal beleid voeren", die "met een economisch relance- en een krachtig werkgelegenheidsbeleid het land uit de crisis halen".

Voor het ACV is het essentieel dat de "regeringen hun werk doen en de sociale partners het hunne". "De vrijheid van sociaal overleg en van onderhandelen moet gerespecteerd worden." De christelijke vakbond vraagt ook de partijen stoppen met "de eenzijdige nadruk op besparingen".

Voor het ABVV zijn het de "Europese blinde bezuinigingsmaatregelen geweest die de werknemers en uitkeringstrekkers in de problemen of zelfs in de sociale ellende duwden". Die beleidslijnen hebben een proteststem uitgelokt, meent de vakbond.

Tax shift
De Europese begrotingsdoelstellingen leggen de volgende regeringen op 13 miljard euro te saneren. Daarvoor is een tax shift nodig, meent het ACV: "Een sterkere bijdrage van andere inkomensgroepen, in het bijzonder inkomens uit vermogen. Wie denkt dat je 13 miljard kan saneren door de sociale zekerheid te ontmantelen, door de collectieve voorzieningen te ontwrichten... die heeft het mis."

Het ABVV zegt bezorgd te zijn "over het lot dat de werknemers en mensen met een uitkering te wachten staat". Ook kan de vakbond naar eigen zeggen alleen maar "erg ongerust zijn over de groei van de nationalistische en populistische N-VA, in het bijzonder over het antisociale karakter van het sociaal-economisch programma van die partij."

Snel coalitie
De vakbond vraagt dat er "snel coalities worden gevormd die een project uitwerken dat daadwerkelijk beantwoordt aan de bekommernissen van de werknemers", en politieke antwoorden die rekening houden "met de situatie van de meest kwetsbare burgers in onze maatschappij".

Lees meer