Premier Sophie Wilmès
Photo News Premier Sophie Wilmès

Advies Raad van State: ook Senaat moet instemmen met volmachten voor regering

Naast de Kamer moet ook de Senaat zich kunnen uitspreken over het wetsontwerp dat de regering volmachten geeft om maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit het advies van de Raad van State over het voorstel, dat de Kamer in principe morgen zal goedkeuren. Om onnodige vertragingen te vermijden, houdt de Senaat zich paraat. 

Tien partijen hebben een wetsvoorstel ondertekend dat de minderheidsregering van Sophie Wilmès "bijzondere machten" geeft om de strijd tegen het coronacrisis efficiënt te kunnen voeren. Naast liberalen, socialisten, groenen, christendemocraten hebben ook N-VA en DéFI het voorstel ondertekend. De volmachten zorgen ervoor dat de regering niet telkens op de goedkeuring van het parlement moet wachten om maatregelen te kunnen nemen.

De volmachten beperken zich tot de coronacrisis en wat ermee samenhangt. Het gaat om dringende bepalingen met betrekking tot de volksgezondheid, de openbare orde, sociale zaken en de bescherming van de economie en de mensen. Het wetsvoorstel legt een termijn van drie maanden vast, die de Kamer éénmaal met eenzelfde periode kan verlengen.

“Optioneel bicameraal”

Onder andere over die termijn heeft de Raad van State opmerkingen. Naast juridische opmerkingen stipt het advies ook aan dat die regeling eigenlijk overbodig is, omdat het parlement sowieso kan beslissen om die termijn nog eens te verlengen, als dat nodig mocht blijken. Verder heeft het advies opmerkingen over passages die niet duidelijk geformuleerd zijn of bepalingen die onvoldoende gespecificeerd zijn.

De Raad van State merkt ook op dat een aantal bepalingen in het wetsvoorstel "optioneel bicameraal" zijn, wat in mensentaal betekent dat de Senaat er zich over mag uitspreken, indien dat parlement dat wil. De Senaat heeft daar vijftien dagen de tijd voor. Het bureau van de Senaat heeft woensdag al beslist om, indien nodig, morgen meteen na de stemming in de Kamer een plenaire zitting te houden.

“Ernstige kritiek”

“De kritiek van de Raad van State is op sommige vlakken zeer ernstig. Dit gaat over een delegatie van machten aan de regering, waardoor het parlement de facto buitenspel wordt gezet. Het spreekt voor zich dat we daar uitermate omzichtig mee moeten omgaan”, zegt N-VA-Kamerlid Joy Donné.

N-VA is naar eigen zeggen steeds vragende partij geweest om de volmachten te beperken tot drie maanden. “Ook de Raad van State beoordeelt het systeem waarbij de volmachten pro forma verlengd zouden kunnen worden zonder een debat en stemming in het parlement ongrondwettig. Daarnaast merkt ze een aantal andere schendingen van de Grondwet op, zijn de delegaties véél te ruim en onduidelijk geformuleerd en is het niet duidelijk wanneer de regering al dan niet langs de Raad van State moet gaan wanneer zij wetskrachtige besluiten zal nemen”, zeggen de Vlaams-nationalisten.

N-VA vindt dat de Kamerleden over de meest fundamentele opmerkingen van de Raad van State moeten remediëren. “Het is geenszins onze bedoeling om de volmachten aan de regering te vertragen”, benadrukt Donné. 

6 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Ronny Biesen

    Staat al tien jaar op de besparingslijst en nog steeds niet afgevoerd. Doek die senaat gewoon op.

  • NOEL CLAES

    Nood breekt wet. Deze regering is samengesteld om de virus te behandelen, waarom kan ze niet doorgaan tot de volgende verkiezingen ? Och ja ik ben de NV-A vergeten, de ploeg van de stad Antwerpen die in alles hun zegje moeten hebben. Jawadde jong, wat een miserie, miserie, miserie...

Lees meer