photo_news

Amper een derde van boetes wordt geïnd

De Staat schiet nog altijd tekort in de uitvoering van de boetes die hoven en rechtbanken uitspreken. Dat concludeert het Rekenhof in een nieuw rapport. Amper een derde van de boetes wordt effectief geïnd. Ondanks drie jaar vertraging beantwoordt de nieuwe software die voor een betere opvolging moest zorgen niet aan de verwachtingen. En er is geen oplossing aangebracht voor het feit dat de vervangende straffen niet worden uitgevoerd.

Bij een veroordeling tot een geldboete koppelt de rechtbank een vervangende straf (een gevangenisstraf of een rijverbod) aan die boete. De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën moet voor het parket die boetes innen. Als dat niet kan, past het parket de vervangende staf toe.

Maar de uitvoering van de penale boetes is al lang een pijnpunt. Na drie eerdere audits - de laatste in 2014 - werkten de ministers van Justitie en Financiën een gemeenschappelijk actieplan uit dat voor verbetering moest zorgen. De resultaten hiervan blijven echter uit: volgens de bedragen meegedeeld door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën had de Staat van de 454,7 miljoen euro aan penale boeten die in 2017 werden uitgesproken, amper 157 miljoen euro (of 34,5%) ingevorderd op 1 december 2018.

Informatica

Volgens het Rekenhof bepaalt het actieplan “geen termijn voor de uitvoering ervan, noch welke middelen daarvoor nodig zijn, waaronder de IT-investeringen”. “De geplande rapportering over de uitvoering van het actieplan is er niet en de beschikbare gegevens worden niet gebruikt om de uitvoering van de penale boeten te verbeteren.” In 2017 bracht het Openbaar Ministerie het volledige proces in kaart. Daarin werden mogelijke verbeteringen opgenomen, maar die zijn nog niet uitgevoerd.

Bij Justitie loopt het mis op het vlak van informatica. Het nieuwe IT-systeem Mach moest er op termijn voor zorgen dat alle vonnissen werden overgezonden en de termijnen konden worden opgevolgd. De uitrol van dat systeem liep drie jaar vertraging op en werd pas eind 2018 voltooid. Het Rekenhof bezocht drie arrondissementen (Gent, Luik en Charleroi) en stelde vast dat de uitvoering er nog steeds op manuele verrichtingen steunt. Mach bevat geen herinneringen of automatische controles en werd niet aangepast aan de behoeften van de rechtbanken van eerste aanleg. “In zijn huidige vorm beantwoordt de software niet aan de verwachtingen”, stelt het Rekenhof.

Deurwaarder

De FOD Financiën heeft zijn organisatie wel geoptimaliseerd en er zijn dus verbeteringen op het vlak van invorderingen. Maar de instructies aan de personeelsleden werken volgens het Rekenhof de inschakeling van een deurwaarder in de hand en dat kost meer geld dan een invordering via fiscale compensatie of vereenvoudigd derdenbeslag. Voor 2017 liepen de deurwaarderskosten op tot 9 miljoen euro, ten opzichte van 5,4 miljoen euro aan geïnde boetes.

Wat de uitvoering van vervangende straffen betreft, werd geen vooruitgang vastgesteld. De softwareprogramma’s van de FOD Financiën en Justitie blijven incompatibel. Dat vervangende straffen niet worden uitgevoerd “doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van justitie”, zegt het Rekenhof.

In zijn aanbevelingen zegt het Rekenhof dat er een nieuw actieplan moet komen waarin een uitvoeringskalender én de vereiste middelen (onder meer voor ICT) worden vastgelegd.

De minister van Financiën antwoordde dat hij zijn administratie vraagt de aan te brengen verbeteringen te bekijken. Het Rekenhof zegt geen antwoord van de minister van Justitie te hebben ontvangen.

3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Johnny Vandewalle

    Wanneer gaat men eens inzien als iemand zijn factuur of boete niet kan betalen dat deurwaarder geen oplossing is zijn maken de schulden maar groter ieder brief dat deze met mooi auto brengt is al hou 200,00 euro er bij ze verdienen geld met de arme mens . Als men het kleine bedrag niet kan betalen zal men ook niet het dubbel kunnen betalen na tussen komst van deurwaarder !

  • jacques vanderkimpen

    Pure Kafka. 9 miljoen uitgeven om 5,4 miljoen te kunnen innen en wij ons maar afvragen waar ons belastinggeld naartoe gaat. Gelijk welke zaakvoerder van een KMO die zijn zaak zo zou runnen zit op 1,2,3 in de gevangenis maar de verantwoordelijke politici staan erbij, kijken er naar en halen hun schouders op want zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden en de Staat kan toch niet failliet gaan.

Lees meer