Andries Gryffroy neemt ontslag als voorzitter Vlaams Energiebedrijf

Nu hij verkozen is als Vlaams parlementslid voor N-VA, zet Andries Gryffroy een stap opzij als voorzitter van de raad van bestuur van het Vlaams Energiebedrijf en als fractieleider voor de partij in de Oost-Vlaamse provincieraad. Dat verklaarde Gryffroy in de marge van een partijbijeenkomst in de Gentse Handelsbeurs.

Gryffroy, momenteel op politiek vlak fractieleider voor N-VA in de provincieraad en als algemeen secretaris lid van het dagelijks bestuur en het partijbestuur, wil wel nog verder actief blijven in het bedrijfsleven. "De trigger om op te komen was de vaststelling dat er in Vlaanderen tien procent ondernemers en zelfstandigen zijn, maar je ziet dat niet in het Vlaams parlement", verklaarde hij. "Politiek en ondernemen zijn twee verschillende zaken, maar je ziet te weinig ondernemers die aan politiek doen."

Gryffroy, die de combinatie van zijn politieke mandaten en zijn eigen bedrijf als "zwaar" omschreef, zegt een stap opzij te zetten als voorzitter van de raad van bestuur van het Vlaams Energiebedrijf. Hij zegt wel in het bedrijfsleven actief te willen blijven, maar moet daarover afspraken maken met zijn medevennoot. "Het is niet de bedoeling de twee half-half te doen, maar ik heb een habitat bij ondernemers." Gryffroy zegt ook een stap opzij te zetten als fractieleider in de Oost-Vlaamse provincieraad.

Lees meer