2 Illustratiebeeld.
Bart Boterman Illustratiebeeld.

Antwerps gouverneur vaardigt tijdelijk oppompverbod uit in stroomgebieden

Door de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur Cathy Berx via politiebesluit een captatieverbod voor negen stroomgebieden in. Het waterpeil is er kritisch laag, zegt de provincie. “Het verbod is nodig ter bescherming van het grondwatersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.” De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op.

Het gaat om de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein Beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske. In deze gebieden mag geen water worden onttrokken uit de onbevaarbare waterlopen. Dat betekent onder andere dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen. Visvijvers moeten volledig worden afgekoppeld van de waterlopen. Alleen zeer uitzonderlijk capteren van drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, wordt niet verboden en blijft toegelaten.

Het verbod blijft minstens geldig tot en met 29 juli 2019.

En elders?

In Vlaams-Brabant is een dergelijke maatregel nog niet nodig, laat gouverneur Lodewijk De Witte weten. “Het standpunt van de Vlaamse droogtecommissie luidt momenteel dat een algemeen verbod niet nodig is tenzij lokaal anders beslist wordt. De commissie handhaaft code geel wat wil zeggen dat de situatie opgevolgd wordt, maar dat nog geen maatregelen nodig zijn.

Uit contacten met de waterloopbeheerders in Vlaams-Brabant blijkt dat ze momenteel geen vragende partij zijn voor een captatieverbod, voegt De Witte nog toe. “Ik verwacht niet dat dit op korte termijn zal veranderen.”

Ook in Limburg is een captatieverbod nog niet van toepassing. Donderdag staat er wel droogteoverleg gepland, zo valt nog te horen bij de provincie.

In Oost-Vlaanderen komt er voorlopig ook geen captatieverbod, aldus de gouverneur. Ook in West-Vlaanderen is er nog geen reden om een captatieverbod in te roepen, aldus de gouverneur van West-Vlaanderen.

Antwerpen heeft sinds kort de mogelijkheid om een gedifferentieerd captatieverbod in te stellen in geval van droogte, in plaats van voor àlle onbevaarbare waterlopen in de provincie.

2 De negen gebieden waar een captatieverbod geldt.
Provincie Antwerpen De negen gebieden waar een captatieverbod geldt.

20 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Yvan Lissens

    Ga eens kijken hoeveel drinkwater er verspild wordt in de non-food industrie. Waarom heeft de boer en de gewone burger steeds weer de beer opgegeten? Waarschijnlijk omdat we de gemakkelijkste doelwitten zijn.

  • Otto-Jan Rongewaard

    Er is in België geen enkele reden tot klagen in verband met watervoorziening. In ontwikkelingslanden wordt alle drinkwater opgepompt door westerse voedselgiganten omdat wij perse mango's moeten eten. De plaatselijke bevolking heeft geen of onbetaalbaar drinkwater, laat staan dat zij hun klein stukje landbouwgrond kunnen bevloeien. Nee, de kolonisatie is nog lang niet voorbij.

Lees meer