Beeld ter illustratie, Frédéric Daerden (PS).
Photo News Beeld ter illustratie, Frédéric Daerden (PS).

Begroting Franse Gemeenschap: "marginaal en beheersbaar" tekort van 708 miljoen euro in 2020

De begroting van de Franse Gemeenschap gaat dit en volgend jaar in het rood maar het tekort is "marginaal en beheersbaar", zo meent de nieuwe Franse Gemeenschapsregering van PS, MR en Ecolo vandaag. De vorige regering had een begroting 2019 opgemaakt met een verwacht tekort van 192 miljoen euro, maar uiteindelijk bedroeg het gat 508 miljoen. En voor 2020 wordt gerekend met een tekort van 708 miljoen, bleek uit cijfers die minister-president Pierre-Yves Jeholet (MR) en Begrotingsminister Frédéric Daerden (PS) vandaag voorstelden.

De Franse Gemeenschap beschikt niet over eigen inkomsten en is afhankelijk van middelen die door de federale overheid worden doorgestort. Een begroting in evenwicht zou ten koste gaan van sectoren zoals onderwijs, kleine kinderen, jeugd en cultuur. 

De minderinkomsten zijn onder meer het gevolg van de neergang van de macro-economische parameter (-169 miljoen dit jaar, -130 miljoen volgend jaar), de uitgestelde verkoop van de 5G-licenties (141 miljoen die niet voor 2021 verwacht worden gezien de moeilijke onderhandelingen binnen het Overlegcomité), de indexering van de lonen onder meer van de leerkrachten, en de financiering van het Excellentiepact voor het onderwijs.

Nieuw beleid

Daarnaast wil de regering ook middelen voorzien voor nieuw beleid: de herfinanciering van het hoger onderwijs en socio-culturele sector (telkens 5 miljoen), de verplaatsingsonkosten voor het onderwijzend personeel (tweemaal 4 miljoen) en de oprichting van Wallonie-Bruxelles Enseignement, de nieuwe inrichtende macht voor het publiek onderwijs (6,8 miljoen).

Omdat de federale regering tegen 15 oktober een begroting voor alle overheden moet overmaken aan Europa, heeft de regering-Jeholet een "voornamelijk technische" begroting overgemaakt. De grote keuzes moeten gemaakt worden bij de begrotingscontrole van eind april 2020.

“Beheersbaar”

Ondanks de verwachte toename van de schuld meent Begrotingsminister Daerden dat die beheersbaar is: "De schuldenlast bedraagt 200 miljoen, wat minder dan 2 procent is van de uitgaven die meer dan 11 miljard euro bedragen. Dat blijft marginaal". De minister benadrukt dat de schuld permanent gemonitord wordt en dat ze dynamisch beheerd zal worden. Het blijft de bedoeling om tegen het einde van de legislatuur rond de 2 procent te blijven.

Frédéric Daerden erkent dat de schuld vandaag op 62 procent van de inkomsten van de Franse Gemeenschap ligt en tegen het einde van de legislatuur de 90 procent zal overschrijden. "Er moet werk gemaakt worden van een verbetering van de inkomsten van de Gemeenschap", aldus de minister, zonder verdere toelichting.

Het institutionele loert daarbij om de hoek: de grote inkomstenpost is de dotatie van de andere entiteiten - een verdeling van de federale btw-inkomsten over de Vlaamse en Franse gemeenschap op basis van de leerlingen, en een deel van de personenbelasting afkomstig van Wallonië en Brussel.

8 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • vanaeken jokke

    Als ze de jaarlijkse transfers van Vlaanderen niet moesten krijgen Danny Janssens hoeveel zou het dan bedragen.Er is geen euro naar Vlaanderen gevloeid sinds het bestaan van België droom verder dat er geld naar Limburg is overgemaakt.

  • Roger Deprez

    Altijd een grote mond opzetten maar het resultaat is altijd zeer mager als men even terug in het verleden.

Lees meer