UNKNOWN

Belastingkrediet voor gebruikers dienstencheques met laag inkomen

De ministerraad heeft beslist dat dienstenchequegebruikers met een laag inkomen binnenkort een deel van de kost terugbetaald krijgen via het belastingkrediet. De regering besliste op het begrotingsconclaaf om de kostprijs van een dienstencheque op te trekken van 6,7 naar 7 euro. Aan de fiscale aftrekbaarheid wordt niet geraakt.

Minister van Werk Josly Piette (cdH) pleitte daarnaast voor de invoering van een cheque van 5 euro voor mensen met een laag inkomen. Om mogelijke misbruiken tegen te gaan, stelde minister van Financiën Didier Reynders voor om via het belastingkrediet te werken. De ministerraad ging daarmee akkoord. Iedereen die minder dan 22.870 euro bruto per jaar verdient (geïndexeerd) en gebruik maakt van dienstencheques zal via een belastingkrediet een deel van het bedrag terugbetaald krijgen.

Het terugbetaalde bedrag komt overeen met het fiscaal voordeel dat ze zouden krijgen indien ze wel belastingen hadden moeten betalen. Zij die toch belastingen betalen, maar minder dan het fiscale voordeel van de dienstencheques krijgen van de fiscus het verschil terugbetaald. (belga/gb)

Lees meer