THINKSTOCK

Belg laat erfenisregeling aanpassen

De Belgische notarissen krijgen aan de lopende band echtparen over de vloer die het "verblijvingsbeding" uit hun huwelijkscontract willen schrappen. Dat levert een besparing op van vele duizenden euro's. Dankzij het beding krijgt iemand wel de erfenis van zijn overleden partner, maar moet twee keer successierechten betaald worden: na de dood van de partner én na de eigen dood, wanneer de hele erfenis naar de kinderen gaat. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Het verblijvingsbeding was populair in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Zowat alle koppels trouwden toen volgens het zogenaamde "wettelijk stelsel". De partners beheren dan apart hun eigen vermogen en samen het gemeenschappelijke vermogen, zoals hun huis en spaarcenten. In dat wettelijk stelsel kreeg de langstlevende echtgenoot na de dood van zijn partner alleen zijn helft van dat gemeenschappelijke vermogen. De rest ging naar de kinderen.

"Dat kon tot problemen leiden wanneer ouders niet goed met hun kinderen overeenkwamen", zegt notaris Bénédicte van Parijs uit Borgloon. "Daarom lieten talrijke koppels een verblijvingsbeding op papier zetten. Zo ging het gemeenschappelijk vermogen na het overlijden van de eerste partner helemaal over naar de langstlevende. Dat bood de langstlevende de garantie dat hij zeker in het huis zou kunnen verblijven na het overlijden van de partner."

Fiscale drama's
Het verblijvingsbeding bezorgde dan wel juridische zekerheid, maar draaide voor nogal wat mensen uiteindelijk uit op fiscale drama's. De langstlevende partner moest door het verblijvingsbeding al een eerste keer successierechten betalen. Nu blijkt dat hun kinderen opnieuw successierechten moeten betalen op dezelfde nalatenschap.

"Daarom worden de verblijvingsbedingen nu massaal omgezet in keuzebedingen", zegt van Parijs. "Deze omzetting kost 350 euro. Voordeel is dat de langstlevende dan kan kiezen voor welk stelsel hij of zij kiest bij het overlijden van de partner. Ofwel aanvaardt hij of zij de erfenis van zijn partner, ofwel gaat die erfenis meteen naar de kinderen."

Lees meer