Minister van Justitie Koen Geens (CD&V).
Photo News Minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

België en Marokko gaan intenser samenwerken in misdaadbestrijding

België en Marokko gaan nauwer samenwerken in de strijd tegen internationale misdaad. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en zijn Marokkaanse collega Mohamed Auajjar hebben daarover vandaag een overeenkomst ondertekend. Die creeërt onder meer een wettelijk kader voor de inbeslagname en verbeurdverklaring van goederen die het resultaat zijn van drugshandel en witwaspraktijken.

De gemeenschappelijke verklaring die beide ministers in de Brusselse Club van Lotharingen ondertekenden, herziet eigenlijk de bilaterale overeenkomst over wederzijdse rechtshulp uit 1997. Ze bepaalt dat rechtshulpverzoeken in regel niet meer kunnen worden geweigerd, tenzij het gaat over politieke of militaire misdrijven, of wanneer ze zouden kunnen leiden tot een aantasting van bijvoorbeeld de soevereiniteit, de veiligheid of de openbare orde.

Tijdswinst

"Al meer dan 20 jaar werkt de Belgische Justitie nauw samen met de Marokkaanse autoriteiten in de strijd tegen criminaliteit. Het nieuwe rechtshulpverdrag zal deze samenwerking nog versterken", gelooft minister Geens.
Het akkoord brengt ook met zich mee dat indien een land rechtshulp of overtuigingsstukken vraagt, het niet meer verplicht is het diplomatieke pad te bewandelen. En wanneer België en Marokko samenwerken in gerechtelijke dossiers, komt er meer ruimte voor "innovatie". Zo bevat de conventie een reeks bepalingen over videoverhoor en de toepassing van bijzondere opsporingsmethoden. Dat moet volgens het kabinet-Geens tijdswinst opleveren om misdaaddossiers tussen beide landen op te lossen.

Belangrijk is ook dat de overeenkomst een kader creëert om beslag te leggen op goederen en ze verbeurd te verklaren indien ze voortspruiten uit drugshandel en witwaspraktijken. Zo bepaalt de tekst dat een verzoek om rechtshulp niet kan worden geweigerd enkel en alleen omdat het om een fiscaal misdrijf zou gaan of omdat er verschillende regels gelden rond retributies, belastingen, douane en deviezen. Het bankgeheim kan evenmin gelden als weigeringsbron.

Een en ander brengt met zich mee dat wanneer een Belgische rechter beslist tot een inbeslagname, bijvoorbeeld in een drugszaak, een witwasdossier of een terrorismeproces, die beslissing effectief gevolg kan krijgen in Marokko. De tekst beschrijft ook de voorwaarden voor de tijdelijke overbrenging van opgesloten personen naar het grondgebied van het verzoekende of aangezochte land, bijvoorbeeld als getuige.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer