PHOTO_NEWS

België wil af van "arme" Nederlanders

Steeds meer Nederlanders moeten uit België vertrekken, omdat zij een belasting vormen voor het socialezekerheidssysteem. In 2012 ging het om 202 Nederlanders, in 2013 om 305. Dat meldt de Nederlandse Volkskrant vandaag.

Ze kunnen niet worden uitgezet, maar krijgen het bericht dat zij binnen dertig dagen het Belgische grondgebied moeten verlaten. België trekt steeds vaker de verblijfsvergunning in van EU-onderdanen, vooral Roemenen en Bulgaren. Het gaat om mensen die een "onredelijke belasting vormen voor het socialezekerheidssysteem", omdat ze bijvoorbeeld langer dan drie maanden bijstand ontvangen.

In 2011 trok België van 989 EU-onderdanen de verblijfsvergunning in. In 2012 gebeurde dit al met 2.407 EU-burgers en vorig jaar raakten 2.712 EU-burgers hun verblijfsrecht kwijt. Nederland van zijn kant heeft in 2012 aan 590 EU-onderdanen gevraagd het land te verlaten.

Lees meer