Benoeming directeur FOD Energie ligt onder vuur

De Raad van State plaatst grote vraagtekens bij de benoeming van Marie-Pierre Fauconnier tot algemeen directeur van de directie Energie, een onderdeel van de federale overheidsdienst (FOD) Economie. De auditeur adviseert de Raad van State om de benoeming van de topambtenaar te vernietigen. Dat gebeurde na een klacht van een tegenkandidaat over de samenstelling van de jury van het selectiebureau Selor.

Opmerkelijke overstap
Verscheidene bronnen in de sector maken gewag van een akkoord waarbij Fauconnier bij een definitieve schorsing van de benoeming aan de slag zou kunnen gaan bij de netbeheerder Fluxys. Fluxys ontkent dat echter met klem. Zo'n scenario, een overstap van de top van de administratie naar een privébedrijf, zou alleszins opmerkelijk zijn.

Onkelinx
Fauconnier, een vertrouweling en ex-kabinetsmedewerker van het PS-boegbeeld Laurette Onkelinx, was al actief in tal van andere instellingen en bedrijven uit de energiesector. Ze was onder meer actief bij de hoogspanningsnetbeheerder Elia en in de algemene raad van de energieregulator CREG.

Europese Commissie
Sinds Marie-Pierre Fauconniers benoeming tot voorzitter van de Brusselse energieregulator Brugel kijkt ook de Europese Commissie nauw toe. Die eist een grote onafhankelijkheid van de regulatoren. (belga/tdb)

Lees meer