BELGA

Betwiste stemmen in Brussel geannuleerd

De stemmen die problemen hebben gesteld in acht Brusselse kantons, zijn woensdagavond geannuleerd door het hoofdbureau van de kieskring Brussel. Dat heeft Stéphane De Mul, de woordvoerder van de cel verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken, vandaag bekendgemaakt. De gevolgen van de informaticabug na de stembusgang blijven inmiddels reacties oproepen bij de niet verkozen kandidaten. Sommigen overwegen een annulatieprocedure in te dienen.

Het hoofdbureau van Brussel heeft de vier processen-verbaal ondertekend voor de verkiezing van het Europees Parlement, de Kamer, het Gewest en de Brusselse verkozenen van het Vlaams Parlement. Het hoofdbureau besliste de betwiste stemmen te annuleren. Het gaat voor Brussel om 1.200 tot 1.300 magnetische stemkaarten, van alle verkiezingen samen, aldus Stéphane De Mul.

De partijen hebben tien dagen, vanaf de verkiezingen, om een procedure in te dienen. Op 10 juni onderzoeken de parlementen de geldigheid van het verkiezingsproces.

Het bureau van het kanton Schaarbeek ondertekende het pv dinsdagavond. De burgemeester van Schaarbeek, Bernard Clerfayt (FDF), die dinsdagavond verontwaardigd reageerde op de aankondiging van de ontbrekende resultaten door de FOD Binnenlandse Zaken terwijl ze niet gevalideerd waren door het hoofdtelbureau van zijn gemeente, merkt vandaag op dat er talrijke opmerkingen werden geformuleerd, onder meer over de onbegrijpelijkheid van de afgeleverde tellingstabel en  -eens te meer - over het feit dat de uitslagen werden gecommuniceerd voor hun validatie door de bureaus.

Dat achteraf opgesteld proces-verbaal van het hoofdbureau werd verstuurd naar het hoofdbureau van het Brussels Gewest. Stéphane De Mul verzekert dat de FOD Binnenlandse Zaken de lijst met betwiste stemmen heeft overgemaakt en zijn rol dus niet te buiten is gegaan.

Bernard Clerfayt (FDF) blijft bij zijn standpunt. Er was een schending van de scheiding der machten vanwege de FOD Binnenlandse Zaken.

Lees meer