ANP

Boze tandartsen in open brief aan De Block: “Nu 20 euro compensatie per patiënt, met volledige RIZIV-terugbetaling”

“Ons wordt ook geldbejag verweten, niets is minder waar”

De tandartskoepels zijn niet te spreken over de door minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) ingestelde maatregel die het doorrekenen van extra kosten aan hun patiënten verbiedt. Door de coronacrisis zagen tandartsen zich verplicht essentieel beschermingsmateriaal aan te kopen, waarbij de kosten op de patiënten verhaald werden. “Coronasupplementen”, oordeelde De Block. De tandartskoepels reageren boos in een open brief: “Naast het gebrek aan respect wordt ons ook nog geldbejag verweten. Niets is minder waar.”  Het beschermingsmateriaal moesten ze aan “woekerprijzen” aankopen en tegelijkertijd is er door de uitgebreide hygiënemaatregelen veel meer tijd nodig per patiënt. De vijf erkende tandartsverenigingen vragen per patiënt 20 euro compensatie, volledig ten laste van het RIZIV.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

De integrale tekst van de open brief:

“De Covid-19 pandemie treft de volledige bevolking fysiek, mentaal en financieel. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg, waarvan mondzorg een belangrijk onderdeel vormt, is meer dan ooit primordiaal (fundamenteel, red.).

Juist nu komt deze toegankelijkheid acuut en op middellange termijn in groot gevaar. De vijf door het RIZIV erkende beroepsverenigingen vragen u gezamenlijk overleg over dringend noodzakelijke beslissingen. Van bij het begin van de massale uitbraak van de pandemie hebben de beroepsverenigingen en de individuele tandartsen en tandarts-specialisten hun verantwoordelijkheden opgenomen.

 Om de bevolking bij te staan bleven de tandheelkundigen beschikbaar voor telefonische triage waarbij de patiënten indien mogelijk telefonisch geholpen werden. Om de ziekenhuizen te ontlasten hebben de beroepsverenigingen op eigen initiatief, zonder enige financiële steun van de overheden, doorverwijspraktijken georganiseerd waar de patiënten met hoogdringende nood verzorgd werden. Deze praktijken waren 7/7 bereikbaar.

De Federale overheid bezorgde FFP2 maskers, uitsluitend voor deze urgentiepraktijken. Voor de overige noodzakelijke beschermingsmaterialen moesten de tandheelkundigen zelf zorgen. Intussen hebben de meeste tandheelkundigen zelf de nodige stappen gezet om alle essentiële beschermingsmaterialen aan te kopen voor zover ze beschikbaar waren.

“Hoogste risicogroep”

Door het gebruik van aerosol bij de meeste behandelingen behoren de tandheelkundigen tot de hoogste risicogroep voor besmetting van patiënt naar zorgverlener en moeten er uitgebreide bijkomende maatregelen toegepast worden om kruiscontaminatie te vermijden. We betreuren ten zeerste dat bij de communicatie vanuit de Overheden de tandheelkundigen vergeten werden. Naast het gebrek aan respect wordt ons ook nog geldbejag verweten. Niets is minder waar. De kosten zijn gestegen door bijkomende beschermingsmaterialen die vaak aan woekerprijzen moeten aangekocht worden en terzelfdertijd is er door de uitgebreide hygiënemaatregelen veel meer tijd nodig per patiënt. Reeds bij de aanvang van de Covid-19crisis hebben we aangedrongen voor compenserende maatregelen, er werden beloftes gemaakt.

Tot 29 april duurde het vooraleer de beroepsverenigingen tijdens een informeel overleg op het RIZIV hun voorstellen konden neerleggen. Op 30 april bevestigde ook de RMG (Risk Management Group) dat er een initiatief voor tegemoetkoming op komst was. Sindsdien hebben we geen enkele reactie meer ontvangen.

Ongeloof

Het is dan ook met ongeloof dat we moesten vernemen dat gedreigd wordt met procedures voor terugbetaling van supplementen die aangerekend werden, dan nog met terugwerkende kracht. In dezelfde mededeling worden beloftes gemaakt betreffende bijkomende terugbetalingen. Weer eens op de lange baan.

Mevrouw de Minister, we vragen geen volledige vergoeding voor het verlies dat de tandheelkundigen lijden ten gevolge de bijkomende materialen, de meertijd per behandelingen de sterk gedaalde vraag door besmettingsvrees. De tandartsen en tandarts-specialisten, althans diegenen die niet definitief afhaken, proberen als medicus en zelfstandige vrije beroeper de nodige veerkracht en de inzet op te brengen om de crisis door te komen en ten dienste te blijven van de gezondheid van de bevolking.

Onmiddellijke tegemoetkoming

Onze beroepsverenigingen vragen unaniem om onmiddellijke en compenserende maatregel goed te keuren, die naast een noodzakelijke tegemoetkoming mede een teken van respect en waardering zal zijn voor de grote inspanningen die de tandheelkundigen dagelijks leveren. Hiermee vragen we dan ook dringend overleg over onze gemeenschappelijke vraag voor het invoeren van een terugbetaling van een facultatief bijkomend honorarium per zittijd van 20 euro, met een volledige terugbetaling voor de patiënt. We zijn ons bewust van de ernstige financiële impact maar wij menen dat dit volledig mogelijk is binnen onze partiële begrotingsdoelstelling, gezien de zeer sterk gedaalde uitgaven van de voorbije maanden.

Deze compenserende maatregel zal tevens voorkomen dat op het einde van het jaar massaal overgegaan wordt tot deconventioneren wat de tariefzekerheid voor de patiënt in gevaar zal brengen. Wij hopen geachte Mevrouw de Minister dat u onze bezorgdheid ernstig neemt en het nodige doet om de passende beslissingen snel te realiseren. “

Bart Vande Vannet,voorzitter BUOS
Tareq El Sayyed, voorzitter CSD
Patrick Bogaerts, voorzitter SMD
Frank Herrebout, voorzitter VBT
Philippe Decroock, voorzitter VVT

83 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Frank De Witte

    Tandarts praktijk met 5 tandartsen die elk 15 klanten per dag doen is dan 1500euro per dag enkel om te ontsmetten? Zijn die niet beschaamd om dat nog te durven vragen? Ze zijn al peperduur en ze hebben duidelijk nog niet genoeg. T'is niet dat ze er niks aan verdienen want de meeste tandartsen zijn steenrijk als ze op pensioen gaan. Van graaiers gesproken...

  • daisy de rechter

    Dat ze dan eerst het voordeel van onkosten dat ze kunnen inbrengen aftrekken van de consumenten rekening, zijn intregale onkosten, aftrekbaar!!! Ook nie beschaamd zeg, ze mogen blij zijn dat we durven komen.

Lees meer