PHOTO_NEWS

Brandstichter Rida-moskee veroordeeld tot 27 jaar cel

Het Brusselse assisenhof heeft vanavond Rachid El Boukhari veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Eerder op de avond was de 38-jarige man schuldig bevonden aan opzettelijke brandstichting in een bewoond gebouw met een dode en gewonden tot gevolg, opzettelijke slagen en verwondingen, wapenbezit en bedreigingen.

Het federaal parket had aangevoerd dat het om een terreurdaad ging maar de jury was het daar niet mee eens. Net zomin heeft het hof het nodig geacht de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank uit te spreken zoals het federaal parket had gevraagd.

El Boukhari stichtte op maandag 12 maart brand in de Rida-moskee in de Anderlechtse Dokter De Meersmanstraat, net op het moment dat daar het avondgebed plaatsvond. Een tiental gelovigen kon de brandstichter overmeesteren en de moskee ontvluchten, maar de imam, de 46-jarige Abdullah Dahdouh, stikte in de rook. Eén persoon raakte door de brand ook gewond terwijl twee anderen verwondingen opliepen toen El Boukhari hen aanviel met een mes en een bijl omdat ze de brandstichting probeerden te verhinderen.

Bij zijn ondervraging verklaarde de brandstichter dat hij de sjiitische gemeenschap in België angst wou aanjagen en ervoor wou zorgen dat ze zich niet meer veilig zou voelen. Hij is zelf soenniet en stelde de sjiieten verantwoordelijk voor de repressie van de volksopstand in Syrië.

Extreem geweld

Het assisenhof hield bij het bepalen van de strafmaat rekening met het feit dat El Boukhari geen enkel moment geaarzeld had om brand te stichten in de moskee, ook al wist hij dat er mensen aanwezig waren. "Hij heeft daarbij geen enkel oog gehad voor de mogelijke gevolgen van zijn daden, zowel voor de slachtoffers in het gebouw, als voor de aanpalende gebouwen", klonk het in het arrest. "Zijn daden getuigen van extreem geweld en een totaal gebrek aan empathie tegenover de slachtoffers."

Het hof wees er anderzijds ook op dat de man nooit eerder veroordeeld was, in Marokko en tijdens zijn verblijf in Italië steeds gewerkt had en volgens de psychiaters geen antisociale trekken vertoonde.

Lees meer