2 CD&V-voorzitter Wouter Beke met Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.
Photo News CD&V-voorzitter Wouter Beke met Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

CD&V gaat voor volledige tewerkstelling en meer koopkracht

CD&V heeft bij racefietsenfabrikant Ridley in Beringen haar sociaal-economisch programma voor de komende verkiezingen voorgesteld. De partij wil de volgende legislatuur andermaal 240.000 nieuwe jobs creëren, waardoor volledige werkgelegenheid gerealiseerd wordt. Met de opbrengst daarvan wil CD&V een loonlastenverlaging van één miljard euro doorvoeren voor de werkgevers en van eenzelfde bedrag voor de werknemers.

“Als we erin slagen om de volgende vijf jaar die 237.000 nieuwe jobs te realiseren, zal de werkloosheidsgraad in Vlaanderen tot 3 procent dalen. Dat percentage wordt doorgaans als maatstaf gebruikt om te spreken over volledige tewerkstelling”, lichtte voorzitter Wouter Beke toe. Hij kijkt daarvoor niet alleen naar de werklozen, maar ook naar de 215.000 arbeidsongeschikten, de 120.000 ondertewerkgestelden, de 37.000 leefloners in Vlaanderen en de 155.000 thuisblijvers. CD&V voorziet ook 7.000 jobs in de sociale economie.

“De jobgroei die we nastreven zal 2,4 miljard euro opleveren uit extra belastinginkomsten en besparingen op de uitkeringen. Een deel van dit bedrag willen we opnieuw inzetten voor de economie: één miljard euro voor een nieuwe loonlastenverlaging voor werkgevers en eenzelfde bedrag voor meer koopkracht voor werknemers”, vatte Kamerfractieleider Servais Verherstraeten het luik koopkracht samen.

Loonstijging en belastingverlaging

Via de forfaitaire beroepskosten kan een belastingverlaging doorgevoerd worden, stelde Verherstraeten. De lonen kunnen met 1,1 procent stijgen, met behoud van het indexeringsmechanisme. CD&V wil dat de stille werkers - verpleegster, kassierster, kok... met een loon tussen 2.000 en 2.700 euro bruto per maand - volgende legislatuur tot 600 euro netto per jaar extra krijgen.

In de kinderbijslag wil CD&V een dubbele aftrek tot 14 jaar, belastingvermindering bij thuisopvang van zieke kinderen en een dubbel belastingkrediet voor alleenstaande ouders met kinderen. De partij wil ook meer en goedkopere kinderopvang.

De minimumuitkeringen, vervangingsinkomens en minimumpensioenen moeten opgetrokken worden tot minstens de Europese armoedegrens. Een uitkering trekken en halftijds werken moet mogelijk worden. Uitkeringen dienen automatisch verstrekt te worden en het ‘only once’-principe moet veralgemeend worden.

16 miljard euro investeren in 2024

Vlaams fractieleider Peter Van Rompuy pleit voor het optrekken van de publieke investeringsgraad tot 3 procent, wat neerkomt op 16 miljard in 2024. Het moet gaan om kwaliteitsvolle, klimaatbestendige en betaalbare investeringen, prioritair in openbaar vervoer, fietspaden, het wegwerken van zwarte punten, schoolgebouwen, ziekenhuizen en offshore windparken.

“Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats, de strijd tegen sociale fraude, sterke gezondheidsregels en loonbescherming: we gaan Europees niet alleen voor meer jobs, maar ook voor eerlijke en werkbare jobs. Zodat werknemers én werkgevers verder kunnen groeien”, stelde vicepremier en Europees lijsttrekker Kris Peeters. Europa moet voor hem ook een belangrijke rol spelen inzake fraudebestrijding en coördinatie van de sociale zekerheid over de grenzen heen.

2
Photo News

41 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Jan De Greef

    Ik heb de indruk dat CD&V de pedalen kwijt is. Ze heeft een nijpend gebrek aan “zwaargewichten” in haar rangen om degelijk aan politiek te doen. De andere partijen hebben daar trouwens ook last van. Volgens mij is dit een goed voorbeeld dat partijpolitiek niet doeltreffend is in de huidige nationale politiek en dat dit voelbaar wordt na de verkiezingen.

  • danny janssens

    Ik denk dat de contradictie bij CD&v nog nooit zo groot is geweest. Elk ruimdenkend mens weet dat dit niet realiseerbaar is. Tenzij het om populistische verkiezingspraat gaat of men confederalisme beoogd. Vul maar zelf in wat het is CD&v'ers. Maar ik vermoed het eerste.

Lees meer