Celstraffen van vijf jaar geëist voor hoofdbeklaagden L&H

Het OM heeft celstraffen van vijf jaar, waarvan drie jaar effectief, geëist voor de vier hoofdbeklaagden in het proces rond Lernout & Hauspie. Het gaat om de stichters van het spraaktechnologiebedrijf, Jo Lernout en Pol Hauspie, en toplui Nico Willaert en Gaston Bastiaens. Volgens het OM was er wel sprake van fraude, maar hebben ze niet gehandeld uit drang naar persoonlijk profijt.

Bedrog
In zijn poging om "Silicon Valley" in West-Vlaanderen te verwezenlijken heeft het voormalige topmanagement van L&H willens en wetens bedrog gepleegd tegenover duizenden beleggers, aldus openbaar aanklager Willem de Pauw bij het vorderen van de straffen voor de beklaagden in het fraudeproces. "Ze hadden een ideaal waarbij ze misschien in het begin niet zagen dat ze de frauduleuze weg opgingen, maar gaandeweg wisten ze wel terdege dat ze bedrog aan het plegen waren", luidde het.

Twee keer nadenken
Het topmanagement streefde het ideaal na waarbij het geluk net achter de horizon bleef liggen, motiveerde de Pauw. In zijn overweging hield het openbaar ministerie rekening met enkele factoren. "Er is de enorme schade aan de burgerlijke partijen en aan onze economie. De mensen die belegd hebben, zullen in de toekomst twee keer nadenken vooraleer ze opnieuw beleggen in risicokapitaal", luidde het. "Zeker nu ook hun vertrouwen in partijen als de revisor en de banken geschaad is."

Tijd winnen
De enige reden waarom het openbaar ministerie (OM) geen effectieve maximumcelstraf vorderde voor de twee stichters was het feit dat ze initieel enkel de bedoeling hadden voor hun bedrijf de nodige tijd te winnen om de technologie te laten renderen. Ze dachten in het begin dat iedereen er wel bij zou varen, aldus de aanklagers. "Na verloop van tijd ging het moeilijk", vervolgde het OM. "Ze hadden nooit gedacht dat ze zo snel betrapt zouden worden." De twee architecten hebben, in tegenstelling tot enkele andere verdachten, geen persoonlijk profijt gehaald uit hun malversaties. "Dat neemt niet weg dat ze fraude hebben gepleegd", zo was te horen.

Andere straffen
Ook tegen de andere beklaagden werden straffen gevorderd. Zo vorderde het OM drie jaar cel, waarvan één jaar effectief, en een boete voor Carl Dammekens en twee jaar, waarvan negen maanden effectief, en een boete voor Dirk Cauwelier. Voor Erwin Vandendriessche vorderde het OM twee jaar cel, waarvan negen maanden effectief, en voor Marc De Pauw twee jaar, waarvan negen maanden effectief. Voor Francis Vanderhoydonck vroeg het openbaar ministerie achttien maanden effectieve cel, een boete en een bijzondere verbeurdverklaring. Dexia Bank België riskeert een boete en een bijzondere verbeurdverklaring die bestaat uit de opbrengst van de rendementen van de verleende kredieten.

Voorts vorderde de openbare aanklager één jaar effectief en een boete voor Patrick De Schrijver en zes maanden effectieve gevangenisstraf en een boete voor Philip Beernaert en Christophe Lammar. Voor Thomas Denys werd een effectieve celstraf van achttien maanden gevraagd, alsook een boete en de verbeurdverklaring van de verkoop van zijn aandelen met voorkennis. Revisor KPMG hangt een boete en een bijzondere verbeurdverklaring boven het hoofd. Het OM vroeg vijf jaar cel, waarvan twee jaar effectief, en een boete voor William Van Aerde. Voor Geert Dauwe werd één jaar effectief en een boete gevraagd. De openbare aanklager vorderde een boete voor LHSP NV. Voor Philip Vermeulen vorderde het OM ten slotte een effectieve gevangenisstraf van één jaar en een boete en voor Tony Snauwaert vijf jaar cel, waarvan drie jaar effectief, een boete en een bijzondere verbeurdverklaring. (gb/belga)

Lees meer