2 Heidi De Pauw, algemeen directeur van Child Focus.
BELGA Heidi De Pauw, algemeen directeur van Child Focus.

Child Focus benadrukt belang van zoektocht naar vermiste kinderen met nieuwe campagne

In het kader van de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen wil Child Focus het belang van de zoektocht naar vermiste kinderen benadrukken. Aan de hand van een nieuwe tv- en radiospot neemt Child Focus het grote publiek mee in de herinneringen van ouders aan hun vermiste kinderen.

In ons land is op dit moment nog steeds een twintigtal kinderen langdurig vermist. Child Focus roept het publiek op om vandaag stil te staan bij het verhaal achter elk verdwijningsdossier. De herinneringen die ouders hebben aan hun kinderen worden mee levend gehouden door alle mensen die opsporingsberichten delen en zo mee helpen zoeken naar vermiste kinderen. 

"Elke verdwijning verdient het om met de meeste aandacht behandeld te worden, want niet weten wat er met je kind is gebeurd, is onwaarschijnlijk erg en eigenlijk niet onder woorden te brengen", vertelt Alain Remue, diensthoofd Cel Vermiste Personen van de federale politie, in een persbericht.

Child Focus behandelt jaarlijks ongeveer 2.000 verdwijningsdossiers, waarvan ongeveer 95 procent snel opgelost geraakt. De stichting doet dienst als schakel tussen slachtoffers, familieleden, hulpverleningsdiensten en de gerechtelijke autoriteiten en politiediensten.

Internationale kinderontvoeringen

Anderzijds ziet Child Focus een zorgwekkende stijging in de duur om dossiers van internationale kinderontvoeringen door een ouder op te lossen. De organisatie vreest bovendien voor een extra toename na de lockdownperiode door corona. Daarom pleit de stichting in het persbericht voor meer bemiddeling en onderling akkoord tussen ouders omdat die oplossing het snelst en langst houdbaar is.

Child Focus roept het grote publiek op om berichten van vermiste kinderen te blijven delen en om maandag een vergeet-mij-nietje te dragen als teken van steun aan de naasten van vermiste kinderen.

2 Alain Remue, diensthoofd Cel Vermiste Personen van de federale politie.
BELGA Alain Remue, diensthoofd Cel Vermiste Personen van de federale politie.

Lees meer