Archiefbeeld
Shutterstock Archiefbeeld

Comité P ontving bijna 3.000 klachten tegen politiemensen in 2018: een recordaantal

Het Comité P heeft in 2018 een recordaantal klachten ontvangen tegen politiemensen. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de politiedienst heeft gepubliceerd. In totaal ging het om 2.965 klachten, een stijging met zowat 8,5 procent ten opzichte van 2017. Het vorige record dateerde uit 2013 (2.885 klachten).

Voor alle duidelijkheid: het gaat om het aantal geopende zaken, zonder rekening te houden met het uiteindelijke oordeel van het Comité P. In 69,5 procent van de gevallen concludeerde de politiedienst die de politie controleert dat er "geen fout" werd gemaakt, in 11,5 procent van de gevallen was dat wel het geval. Zaken kunnen ook worden afgesloten omdat de betrokken politiekorpsen zelf al maatregelen namen, ze worden of werden behandeld door het gerecht, er onvoldoende bewijs was of het Comité P niet bevoegd bleek.

De meest voorkomende klacht was dat de politie een taak "onjuist, onvolledig, onverzorgd of niet pertinent" uitvoerde (14,5 procent van de zaken), voor een partijdige, niet-neutrale houding of ongelijke behandeling (12,9 procent). Ook onder meer intimidaties, onbeleefdheid, het niet opdagen en het (disproportioneel) gebruik van geweld werden gemeld. Het Comité P benadrukt dat het gaat om de feiten zoals ze werden gemeld, met andere woorden vanuit de perceptie van de burger.

Het Comité P gaat in het jaarverslag ook dieper in op enkele concrete onderzoeken, die al dan niet na klachten werden opgestart. Zo stelt het Comité aan de kaak dat er nog steeds specifieke, goed gelegen afhandelingscentra ontbreken waar de politie transmigranten naartoe kan brengen. De politie behandelt transmigranten in het algemeen wel correct en humaan, en werkt meer en meer samen met niet alleen de Dienst Vreemdelingenzaken, maar ook met ngo’s. De informatieuitwisseling kan wel nog een pak beter, aldus het Comité.

Een ander onderzoek spitste zich toe op forensisch onderzoek in een geïnformatiseerde omgeving. De steun vanwege de computer crime units (CCU) van de federale politie volstaat niet en het ontbreekt aan een geïntegreerde visie en strategie, personeelscapaciteit, kennisbeheer, en budgettaire en materiële middelen. De federale politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn zich wel bewust van de problematiek, klinkt het, en nemen initiatieven om de situatie te verbeteren.

2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Benny Adriaens

    Ze mogen trots zijn door dezen is het politie werk onmogelijk geworden. Beste vrienden van alle boeven en crapuul

  • Yves Van Rossem

    Valt machtsmisbruik hier ook onder ... politiebeambten die hun openbare positie misbruiken om andere mensen te manipuleren en te intimideren om zo bepaalde zaken "gratis" te krijgen ...

Lees meer