Criminelen en terroristen profiteren optimaal van de laksheid die er in sommige schietstanden heerst.
Getty Images/iStockphoto Criminelen en terroristen profiteren optimaal van de laksheid die er in sommige schietstanden heerst.

Criminelen en terroristen trainen in erkende Vlaamse schietstanden

De federale politie heeft aanwijzingen dat criminelen en terroristen zich onder het groeiende aantal recreatieve vuurwapengebruikers in Vlaanderen mengen. Ze doen dat om onverdacht met wapens te oefenen en maken misbruik van de laksheid die er in sommige schietstanden heerst.

Het Vlaams Vredesinstituut heeft zopas een lijvig onderzoeksrapport over de schietsport voorgesteld in het Vlaams parlement. Die telt minstens 30.000 beoefenaars en is de belangrijkste wettige drijfveer voor particulieren in Vlaanderen om een vuurwapen te bezitten. Het gaat om minstens 107.000 wapens, terwijl er dat voor de jacht bijvoorbeeld maar 75.000 zijn.

Drie statuten

Er zijn drie statuten waaronder de schietsport beoefend kan worden. Ten eerste het sportschieten, waarbij de beoefenaar over een sportschutterslicentie beschikt. Die kan hij bekomen bij een erkende schietsportfederatie na een theoretische en een praktische proef. Wie over zo’n licentie beschikt, hoeft geen aparte vergunning voor elk wapen aan te vragen.

Het tweede statuut is het recreatief schieten. Dat kan buiten de controle van erkende federaties om, maar de beoefenaar moet dan wel een wapenvergunning bezitten voor elk afzonderlijk stuk en bewijzen dat hij de sport op regelmatige wijze beoefent. Het schieten zelf kan in beide gevallen uitsluitend gebeuren in een erkende schietstand. Vlaanderen telt er zo een veertigtal.

Ten slotte is er het occasioneel schieten, waarbij men zonder al die plichtplegingen één keer per jaar met vergunningsplichtige wapens mag schieten in een erkende schietstand. Dat moet dan wel onder begeleiding gebeuren en houdt geen recht in op eigen wapenbezit. Het statuut werd eigenlijk in het leven geroepen om een vrijblijvende kennismaking met de sport mogelijk te maken.

Vrijgezellenavonden met uzi’s

De onderzoekers van het Vredesinstituut hebben echter vastgesteld dat het occasionele schieten soms misbruikt wordt voor commerciële activiteiten waarvoor het statuut in feite niet dient. Zo blijken verscheidende schietstanden reclame te maken voor bedrijfsevenementen of vrijgezellenavonden waarbij er zonder enige ervaring met oorlogswapens als kalasjnikovs en uzi’s geschoten mag worden.

Nog verontrustender is dat de federale politie aanwijzingen heeft dat criminelen en wellicht zelfs terroristen het occasionele schieten misbruiken om hun schietkunst bij te schaven. Ze kunnen dat gemakkelijk doen omdat een schietstand niet verplicht is om naar een uittreksel van hun strafblad te vragen, de wel verplichte registratie van occasionele schutters laks wordt uitgevoerd en ook nauwelijks gecontroleerd.

Laksheid

Die laksheid zou bekend zijn tot over de grenzen, want uit controles van de Federale Wapendienst blijkt dat er buitenlanders zijn die heel België doorkruisen om als occasionele schutters met wapens te trainen en dat meermaals op een jaar in dezelfde schietstand doen. Die Wapendienst heeft sowieso weet van vier- tot vijfhonderd occasionele schutters per jaar die niet over een vaste verblijfplaats in België beschikken.

Met terroristen is er trouwens nog een andere link. Telkens als die vuurwapens gebruiken, neemt de populariteit van de schietsport zichtbaar toe. Tussen januari 2014 en augustus 2018 werden er iedere maand gemiddeld 263 voorlopige sportschutterslicenties afgeleverd door de twee grootste federaties in Vlaanderen. Na de aanslagen in Parijs van januari 2015 steeg dat aantal naar 447 en na het bloedbad in Parijs van november 2015 zelfs naar 680.

Onveiligheidsgevoel

Dat doet de bevoegde autoriteiten vermoeden dat de aantrekkingskracht van de schietsport wordt gevoed door een onveiligheidsgevoel, omdat het lidmaatschap van een schietclub de gemakkelijkste weg is naar legaal wapenbezit. Persoonlijke verdediging behoort ook tot de wettige gronden om een wapenvergunning te kunnen verkrijgen, maar daar wordt heel restrictief mee omgegaan. Zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Wapenregister dat er in heel Vlaanderen slechts veertien vuurwapens geregistreerd staan onder dat motief.

67 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels
  • Geert Tamsyn

    Eric Urkers, hoe meer je het wapenbezit beperkt, hoe meer legale wapens (waar de overheid controle over heeft), zullen verdwijnen in de illegaliteit (waar geen controle mogelijk is) en hoe gevaarlijker het wordt. Is het dat wat u wil ? Hoeveel criminele feiten worden er gepleegd met legaal vergunde wapens, denkt u?

  • Geert Tamsyn

    Mike Desmedt, dat is enkel geldig voor een heel beperkt gamma van wapens. Voor de rest heb je, ook als houder van een sportschutterslicentie, een wapenvergunning nodig.

Lees meer