4 Vlaams mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) geeft uitleg in het Vlaams Parlement.
BELGA Vlaams mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) geeft uitleg in het Vlaams Parlement.

Dalle noemt nota over ontslag VRT-CEO “irrelevant”, Lembrechts krijgt zes maanden ontslagvergoeding

In het Vlaams Parlement vond deze namiddag het actualiteitsdebat over het ontslag van VRT-CEO Paul Lembrechts plaats. Mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) verdedigde de beslissing om Lembrechts te ontslaan. Vandaag kwam aan het licht dat Dalle het cruciale rapport dat aan de basis van het ontslag van Lembrechts lag zelf niet te zien kreeg. Dalle noemde die nota “irrelevant” en zei ook nog Lembrechts een ontslagvergoeding ter waarde van zes maanden loon zal krijgen.

Het was Vlaams parlementslid Katia Segers (sp.a) die aan parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) inzage in het document vroeg. Het rapport opgesteld door bemiddelaar Fabiaan Van Vrekhem werpt niet alleen een licht op het functioneren van Lembrechts, maar bevat ook informatie over de manier van werken van Peter Claes, de nummer twee aan de Reyerslaan. Hoewel het dus om cruciale informatie gaat kregen ook de leden van de raad van bestuur het document maandag niet te zien. 

Minister Dalle liet eerder vandaag aan parlementsvoorzitter weten dat hij het rapport zelf niet in zijn bezit had en het dus ook niet openbaar kon maken. Dalle stuurde Homans wel een korte mail van Van Vrekhem door. Daarin laat die weten dat hij in gesprek is getreden met alle betrokkenen en relevante stakeholders om na te gaan in welke mate het vertrouwen tussen de betrokken leden van het directiecollege kon worden hersteld. “Alle gesprekken zijn ondertussen afgerond en wij moeten U melden dat wij geen mogelijkheid zien om het vertrouwen te herstellen”, besluit Van Vrekhem. 

Dalle: “Nota totaal irrelevant”

Dalle noemde in het Vlaams Parlement de nota van bemiddelaar Van Vrekhem “totaal irrelevant”. “Lembrechts is er niet in geslaagd het vertrouwen binnen het directiecomité te herstellen. Dat is de reden waarom hij ontslagen is.” Dalle legde ook uit dat de “nota ingaat op het functioneren van personen in het directiecomité en persoonlijke informatie over verschillende personen bevat”. “Het zou absoluut niet kies zijn om over dat document te discussiëren”, aldus Dalle nog.

Lembrechts weigerde mee te werken in uw verrottingsstrategie en daarom moest hij weg

Vlaams parlementslid Katia Segers (sp.a)

Segers antwoordde dat het dossier “een toonbeeld” is van “slecht bestuur”. “Ik noem dit een verrottingsstrategie. Wij vinden het onbehoorlijk dat u een beslissing neemt op basis van een toelichting van de voorzitter van de Raad van Bestuur en niet op basis van het document zelf. Wij vragen nog eens om het bemiddelingsdossier te mogen zien.” Volgens Segers was Lembrechts “de luis in de pels van de Vlaamse regering”. “Lembrechts weigerde mee te werken in uw verrottingsstrategie daarom moest hij weg.”

4 Katia Segers (sp.a).
BELGA Katia Segers (sp.a).

Stuurde Lembrechts zelf aan op ontslag? 

Verschillende parlementsleden suggereerden dat Lembrechts zelf op zijn ontslag zou hebben aangestuurd om de vergoeding op te strijken. “Als de gedelegeerd bestuurder rechtstreeks ingaat tegen de Raad van Bestuur, tekent hij zijn eigen doodsvonnis”, zei Klaas Slootmans van Vlaams Belang. “Hij heeft er misschien zelf op aangestuurd, rekening houdend met de ontslagvergoeding.”

Bij Villa Politica zei Karin Brouwers (CD&V): “Er zullen misschien eerder pecuniaire redenen meegespeeld hebben. We weten ook dat, als je ontslagen wordt, je een ontslagvergoeding krijgt en als je zelf ontslag neemt, niet.” Dalle antwoordde daarop dat Lembrechts volgens zijn contract recht heeft op zes maanden wedde. Volgens het jaarverslag bedroeg zijn jaarloon 259.058,83 euro bruto in 2018.

4 Paul Lembrechts.
Jonas Hamers Paul Lembrechts.

Vlaams Belang wierp zich tijdens het debat op als grootste verdediger van de beslissing om Lembrechts te ontslaan. “De beslissingen van de raad van bestuur worden uitgevoerd door de gedelegeerd bestuurder. Wanneer de CEO rechtstreeks daartegen ingaat, dan tekent hij zijn ontslag. Het is uitvoeren of opkrassen”, aldus Slootmans. Volgens Slootmans moeten ook de resterende vier directeurs, die zich achter Lembrechts schaarden, opstappen.

Björn Rzoska (Groen) blijft zich afvragen op welke grond Lembrechts is ontslagen. Hij wees minister Dalle op de goede resultaten van de VRT en het vertrouwen dat Lembrechts genoot van de rest van het directiecomité. “Iedereen in de commissie was enthousiast over de manier waarop de VRT zijn resultaten haalde”, aldus Rzoska nog. “Het lijkt alsof u een puur politieke beslissing er hebt door geduwd. Met het ontslag van Lembrechts is een kritische stem monddood gemaakt”, richtte zijn partijgenoot Tine Van den Brande zich tot de mediaminister. Ook volgens Jos D’Haese (PVDA) is het ontslag van Lembrechts een “politieke beslissing”.

Dalle trekt steun VRT-personeel in twijfel

Minister Dalle zei dat hij “niet heeft kunnen verifiëren of het volledige personeel achter Lembrechts stond. “Ik zou opletten met dat soort uitspraken”, aldus Dalle. De mediaminister zei ook nog dat het feit dat hij met een te zwak dossier naar de raad van bestuur is gestapt, om daar het ontslag van Peter Claes - directeur media en productie - te vragen, hem zwaar wordt aangewreven. “Dat heeft zijn gezag en zijn autoriteit aangetast.”

Dalle wees ook nog op het feit dat het ontslag van Lembrechts gebeurde “in het belang van de openbare omroep en dat de toekomst nu kan worden voorbereid”. “Er was een vertrouwenscrisis aan de top van de VRT en we hebben onze verantwoordelijkheid genomen.”

4 N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele
BELGA N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele

Wilfried Vandaele (N-VA) zei dat Dalle met het ontslag van Lembrechts “een logische beslissing” heeft genomen en dat het ontslag verliep volgens “de normale gang van zaken in elk bedrijf. “De aanleiding kennen we: de CEO vraagt het ontslag van een lid van het directiecomité, de raad van bestuur besluit unaniem de vraag niet in te willigen. Met politieke inmenging heeft dit niets te maken. Als de raad van bestuur en de CEO andere inzichten hebben, leidt dit tot het einde van de samenwerking”. Ook Vandaele vindt niet dat het dossier dat aan de basis lag van het ontslag moet vrijgegeven worden. “Die informatie mag geen deel uitmaken van het politieke debat.”

Katia Segers had het eerder vandaag in een reactie over een ontstellende gang van zaken. “Wanneer dit document, waarin het functioneren van de VRT-directie tegen het licht wordt gehouden, niet aan de basis lag om de CEO te ontslaan dan vraag ik me af op welke grond Paul Lembrechts dan wel aan de deur is gezet.”

“Politieke afrekening”

Ook volgens Elisabeth Meuleman (Groen) is er sprake van een “politieke afrekening”. Dat zei Meuleman deze ochtend op Radio 1. “We hebben bijzonder veel vragen bij het ontslag van Lembrechts. Tot op heden was er geen indicatie dat hij zijn werk niet goed deed. Zijn ontslag kwam dan ook als een enorme verrassing. Hij schaarde zich heel hard achter het personeel en het bedrijf, en heeft zich heel hard verzet tegen de besparingen.” Volgens Meuleman past zijn ontslag “binnen een trend waarin men steeds meer wil besparen en de VRT wil beknotten”. Nog volgens het Groen-Vlaams Parlementslid maken besparingen een goede werking onmogelijk.

Wilfried Vandaele (N-VA) vond dat “een vreemde conclusie”. “Als het niet meer botert tussen de raad van bestuur en een CEO, dan is in alle gevallen het eindresultaat dat de samenwerking wordt beëindigd. Wat minister Dalle hier beslist heeft, is vrij logisch”, aldus de fractieleider van N-VA. Volgens Vandaele volgde de voltallige raad van bestuur Lembrechts niet toen hij voorstelde om Peter Claes, de nummer twee van de VRT, te ontslaan. “Dan heeft de regering beslist om de samenwerking stop te zetten. Het is de rol van de Vlaamse regering om een CEO te benoemen en te ontslaan, niet die van de raad van bestuur, laat staan het parlement.” Vandaele zei ook nog dat het ontslag “niets te maken heeft met een politieke afrekening maar met een conflict tussen personen”. 

Lees in HLN+:

Waarom Vlaamse regering ingrijpt bij VRT: te veel ruzie aan de Reyerslaan

150 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • rita demeulemeester

    Het duo Vandenbrande Dalle doet mij denken aan het democratisch gehalte van Poetin. Zijndoen gewoon hun zin , laten een rapport opstellen dat slechts door 1 persoon wordt gelezen en ontslaan de enige persoon die door iedereen gesteund wordt. De rotte appel waarover het gaat gaat misschien zelfs nog promotie maken. Dit is toch een pure politieke afrekening

  • Albert Van Daele

    Benjamin is de naam. Het is eraan te zien door zijn daden. Legerterm is een "bleuke"

Lees meer