Photo News

De Block countert kritiek over duurdere antibiotica: “Prijsbeleid maakt deel uit van brede strategie tegen overmatig gebruik”

De hogere prijzen voor antibiotica maken deel uit van een brede strategie om het gebruik van antibiotica terug te schroeven. Dat gebruik zit de laatste jaren in dalende lijn, maar we moeten een historische achterstand dichtrijden. Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) in een reactie op de studie van het christelijk ziekenfonds CM. Ze vindt dat de CM zich laat inschakelen in een "politieke campagne".

Sinds 1 mei 2017 worden antibiotica niet langer vergoed als geneesmiddelen categorie B, maar als categorie C. Minister De Block nam die beslissing om de overconsumptie van antibiotica aan te pakken. Maar volgens een studie van de CM was het gebruik van antibiotica een jaar later amper 1 procent gedaald en waren het de patiënten die voor de prijsstijging moesten opdraaien.

Minister De Block benadrukt dat ze sinds het begin van de legislatuur werk maakt van het verantwoord gebruik van antibiotica. "De inspanningen hebben ook effect: het antibioticagebruik zit de laatste jaren in dalende lijn", al moet de daling voor de minister nog toenemen. Dat herhaalde De Block nog eens in ‘De Ochtend’ op Radio 1. De minister, die achter de maatregel blijft staan, zei ook dat “de arts de beste beslissing voor de patiënt moet nemen”.

Brede strategie

De Block wijst ook op een reeks initiatieven die op til staat. Het gaat om een jaarlijkse sensibiliseringscampagne naar de bevolking en promotie van handhygiëne in ziekenhuizen. Huisartsen krijgen ook individuele feedback over hun voorschrijfgedrag en ze ontvangen aanbevelingen over goede praktijken. Ook wordt gewerkt aan tools om een betere brug te slaan tussen wetenschappelijke richtlijnen en de klinische praktijk. De prijszetting en terugbetalingsvoorwaarden maken ook deel uit van een brede strategie.

De minister zegt te betreuren "dat de CM zich laat inschakelen in een politieke campagne en roept de CM op samen verder te werken aan de daling die reeds is ingezet", luidt het. "Iedereen moet beseffen dat dit een gezamenlijke strijd is: artsen, ziekenfondsen, overheden en burgers. We nemen samen met leefmilieu en landbouw ook het antibioticagebruik in de veeteelt en bij huisdieren mee in het vizier. Dit moet over de verschillende beleidsdomeinen én over de landsgrenzen heen aangepakt worden".

“Bestraf de artsen, maar niet de patiënten” 

“Je moet de artsen die minder antibiotica voorschrijven belonen, en de artsen die te veel antibiotica voorschrijven beboeten, maar je moet zeker niet de patiënten hiervoor laten opdraaien.” Dat zegt prof. Herman Goossens, microbioloog aan UAntwerpen en voormalig voorzitter van de Belgian Antibitioc Policy Coordination Committee (BAPCOC). Prof. Goossens heeft anderhalf jaar geleden ontslag genomen uit dat antibioticacomité omdat hij het niet eens was met de gevoerde politiek. “Ik viel uit mijn stoel toen ik op de radio hoorde zeggen dat de minister beslist had om de prijzen voor antibiotica duurder te maken voor de patiënten.”

Prof. Herman Goossens strijdt al jaren tegen onverantwoord antibioticagebruik, want te veel en foutief antibioticagebruik de voorbije decennia zorgen er voor dat steeds meer bacteriën resistent zijn tegen het geneesmiddel. “Er worden in dit land absurde maatregelen genomen”, aldus Goossens. “Je gaat toch geen besparingen doorvoeren op kap van de patiënt met maatregelen die dan uiteindelijk geen effect hebben. Ik heb al bij wijze van boutade gezegd dat de mensen die opkomen voor het klimaat zich gelukkig mogen prijzen dat ze ‘maar’ met vier ministers te maken hebben. Wie iets wil doen voor de volksgezondheid, wordt in dit land geconfronteerd met... negen ministers.”

Het probleem met antibiotica-geneesmiddelen is dat ze te gemakkelijk worden voorgeschreven voor vaak banale aandoeningen. “Vele artsen zijn veel te laks en daar moet paal en perk aan gesteld worden”, zegt prof. Herman Goossens. “Anders worden bacteriën resistent en hebben geneesmiddelen geen effect meer.” Maar hoe bereik je dan een goed en correct gebruik? “Door in de portemonnee van de artsen te zitten in plaats van in die van de patiënten”, zegt Goossens. “Beboet de artsen die te laks zijn en beloon hen die zich terughoudend opstellen. Hetzelfde geldt voor de ziekenhuizen. Zij krijgen geld voor het aanstellen van een antibioticadeskundige, maar er is geen controle op. Er worden geen verbintenissen aan gekoppeld. Dan heeft zo een maatregel ook geen effect.”

66 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Karel Van Beeck

    Wie straf je er mee, De burger die dubbel zo veel betaalt. Het is de dokter die voorschrijft Maggie.

  • oswald billiet

    De Block liegt. En dat is gewoon schandalig dat zij dit doet als minister.Mijn arts schrijft geen antibiotica voor indien niet nodig. Ik kan ook niet naar de apotheker en zomaar om antibiotica vragen. Wanneer antibiotica duurder worden is dit niet de schuld van de dokters of de patiënt maar gewoon het streven van de farmaceutische bedrijven in samenwerking met De Block en de patiënt als middel.

Lees meer