UNKNOWN

De Lijn vervoerde vorig jaar 508 miljoen reizigers

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 508 miljoen reizigers vervoerd. Dat zijn er 5 procent of 25 miljoen meer dan in 2007. De vervoersmaatschappij heeft daarmee voor het eerst in haar bestaan de kaap van het half miljard reizigers overschreden. De Lijn kon daarvoor van de Vlaamse overheid wel rekenen op 943 miljoen euro, ook een recordbedrag. Dat blijkt uit de jaarcijfers van De Lijn die vandaag in Gent zijn voorgesteld door directeur-generaal Ingrid Lieten en voorzitter Jos Geuens.

Verdubbeld sinds 2000
De reizigersgroei bij De Lijn zet zich onverminderd voort. Sinds 2000, toen er 240 miljoen reizigers waren, is het aantal reizigers meer dan verdubbeld. De Lijn schrijft de nieuwe reizigersgroei in 2008 toe aan de toename van het aantal abonnees (+7 procent) en de investeringen in extra aanbod.

Grootste groei in Vlaams-Brabant
De grootste groei is voor Vlaams-Brabant (+7 procent) en Oost-Vlaanderen (+6,8 procent). Daarna volgen Antwerpen (+4,4 procent), Limburg (3,6 procent) en West-Vlaanderen (3,1 procent).

Trend zet zich door
De groei zet zich ook door in het eerste kwartaal van 2009. In de eerste drie maanden van dit jaar vervoerde De Lijn 131 miljoen reizigers of 6 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Investeringsrecord
Uit de jaarcijfers blijkt ook dat het totaalbedrag aan middelen van de Vlaamse overheid voor De Lijn in 2008 piekte naar 943 miljoen euro, waarvan 803 miljoen euro exploitatiedotatie en bijna 140 miljoen euro investeringsmiddelen. In 2007 bedroeg de dotatie nog 733 miljoen euro en het investeringsbudget 140,5 miljoen euro. Directeur-generaal Ingrid Lieten wijst er wel meteen op dat er van die 943 miljoen euro 61 procent of 578 miljoen meteen terugvloeide naar de privésector, met name via de investeringen en via de privé-exploitanten van De Lijn.

Kritiek
De kritiek dat De Lijn steeds afhankelijker wordt van die groeiende overheidsmiddelen - in 2008 stond de vervoersmaatschappij via de verkoop van vervoersbewijzen nog in voor 18 procent van haar eigen kosten - nuanceert Lieten. Zo wijst ze er onder meer op dat De Lijn voor haar tarievenpolitiek afhankelijk is van de bevoegde minister. De voorbije jaren is bewust gekozen voor lage tarieven. "Als de volgende minister kiest om die tarieven te verhogen, zullen we dat loyaal uitvoeren", aldus Lieten. Bovendien moet er bij het vergelijken van de kostprijs van De Lijn met andere vervoersmiddelen ook gekeken worden naar de externe kosten, bijvoorbeeld op het vlak van milieu-impact en verkeersveiligheid.

Zuinig
Hoeveel overheidsmiddelen er de komende jaren naar De Lijn zullen vloeien, zal afhangen van het verkiezingsresultaat van 7 juni. Directeur-generaal Lieten wil dat resultaat afwachten, maar is bereid de overheidsmiddelen in ieder geval "zo zuinig mogelijk" aan te wenden. Volgens voorzitter Jos Geuens pleit iedereen voor "meer en beter, niet voor minder".

Ambitieus toekomstplan
Het is ook afwachten in hoeverre de politieke partijen willen meestappen in het ambitieuze voorstel dat De Lijn recent lanceerde onder de noemer 'Mobiliteitsvisie 2020'. Daarin pleit De Lijn voor een forse uitbreiding van het tram- en busnet en een verdubbeling van het investeringsbudget.

370 nieuwe jobs
Door de groeicijfers kon De Lijn vorig jaar 370 nieuwe jobs creëren, 318 jobs bij De Lijn zelf en 52 bij de privé-exploitanten. De Lijn wil ook meer vrouwen en allochtonen aanwerven. Vroeger werkten er zo goed als geen vrouwen en allochtonen bij De Lijn. Nu zit De Lijn volgens Lieten aan 16 à 17 procent vrouwen en aan 3 procent allochtonen. "Dat is niet slecht, maar nog niet goed genoeg", aldus Lieten. De Lijn streeft naar 4 procent allochtonen en 25 procent vrouwelijke tram- en busbestuurders in 2010.

37.608 pv's
Het jaarverslag bevat nog een reeks opvallende cijfers. Zo werden in 2008 37.608 pv's opgesteld na controles op de bussen en trams. In 95 procent van de gevallen ging het om zwart- en grijsrijden, maar er waren ook 1.745 pv's voor asociaal gedrag. Voorts blijkt dat de algemene tevredenheid van de reizigers na een jarenlange stijging gedaald is van 81 procent naar 77 procent. (belga/eb)

Lees meer