De Wever: "Campagne van het laagste niveau ooit"

"Peeters, stop met die bangmakerij. Deze Amerikaanse campagnevoering moet stoppen." In de 'De Zevende Dag'-clash met CD&V-boegbeeld Kris Peeters trok N-VA-Voorzitter Bart De Wever fel van leer tegen de manier waarop CD&V garen wilt spinnen uit Jan Jambons (N-VA) leeflonenuitspraak.

"Ik vind dit van het laagste niveau dat CD&V ooit heeft tentoon gespreid." Theatraal heeft De Wever het debat geopend met een krantenknipsel uit zijn mouw te schudden. Daarop prijkt de boodschap dat bij CD&V leefloondrama's - in tegenstelling tot bij de N-VA - uit den boze zijn. De politieke advertentie kwam er naar aanleiding van Jambons fel bekritseerde uitspraken in Het Nieuwsblad gisteren. Daarin had Jambon gepleit om mensen te verplichten hun woning te verkopen alvorens ze recht hebben op een leefloon.

Peeters kon de theatrale demarche van De Wever maar matig pruimen. Even leek hij wat uit het lood geslagen, maar dan zette hij frontaal de aanval in. N-VA's programmapunt om de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken, moest het ontgelden. "In uw stad, meneer De Wever, zijn er 36.000 werklozen. Dat staat garant voor 16,4 procent. Wat gaat u tegen die mensen zeggen na twee jaar? Trek uw plan?"

Peeters benadrukte dat zijn partij de werkloosheidsuitkering niet in de tijd wil beperken, zoals N-VA voorstelt. "Dat is een asociale maatregel." De Wever riposteerde dat België "het enige land ter wereld is dat dit niet doet".

Woonbonus behouden
Wat de woonbonus betreft, zei De Wever dat die in zijn huidige vorm behouden moet blijven, zeker tot 2018. "U wil niets veranderen, dan was die bevoegdheid beter federaal gebleven", reageerde Peeters.

Vooruitblikkend op de regeringsvorming na 25 mei, moeten er zo snel als mogelijk een Vlaamse én een federale regering worden gevormd, zei de CD&V-kopman. De Wever pleit ervoor om met "de Vlaamse coalitie" naar de federale onderhandelingstafel te trekken, maar stootte op een waarschuwing van Peeters. "Dat betekent dat daar niet alleen de Waalse, maar ook de Duitstalige en de Brusselse regering mee aan tafel zullen schuiven. Dat wordt zeer complex."

De Wever kijkt expliciet naar de CD&V om een Vlaamse regering te vormen. "Misschien kunnen we het wel met twee."

Lees meer