Dedecker: "Geen regeer-, maar intentieverklaring met beloften"

Het akkoord dat de vijf coalitiepartners hebben bereikt, is geen regeerverklaring, maar een intentieverklaring met veel grote beloften om de definitieve regering te laten starten. Dat stelt LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker. Er wordt niet beslist, maar alles is vooruit geschoven, luidt het.

Het regeerakkoord baadt volgens Dedecker in een grote "flou artistique". In het akkoord is niets terug te vinden over besparingen of het ontvetten van de staat. Ook over de wet-Lejeune bestaat onduidelijkheid, vermits die wet in de praktijk al niet meer wordt toegepast, aldus de LDD-voorzitter.

Dat de belastingen hervormd worden, is voor LDD positief, maar daar kan enkel over gepraat worden als men weet hoeveel geld er in de kas is. Ook het verminderen van de belastingschalen is positief, stelt Jean-Marie Dedecker, aangezien zijn partij pleit voor een vlaktaks.

Asielbeleid
Wat het asielbeleid betreft, krijgt Open Vld-minister Patrick Dewael een schoonmoeder. Maar het is niet duidelijk of het asiel- en regularisatiebeleid nu strenger wordt of verzwakt, meent Jean-Marie Dedecker. De werkloosheidsuitkeringen worden in het begin verhoogd om nadien verlaagd te worden, terwijl LDD wil dat de uitkeringen beperkt worden in de tijd. "Ik wil zien wat men werkelijk gaat doen", aldus Dedecker.

Hij betreurt voorts nog dat er in het regeerakkoord niets te vinden is over de mobiliteit, het drukken van de elektriciteitsprijs of de toekomst van de kerncentrales.

Jean-Marie Dedecker vindt het ten slotte niet ernstig dat men de Vlaamse regering nog maar net 350 miljoen euro gevraagd heeft om de begroting in evenwicht te krijgen, terwijl men volgens hem nu praat over een kostenplaatje van 13 miljard voor het beleid over de hele legislatuur. (belga/sps)

UNKNOWN

Lees meer