UNKNOWN

Dedecker: "Warmt aarde wel echt op?"

Jean-Marie Dedecker bindt in zijn nieuwste boek 'De aarde warmt op en de geesten verhitten' de strijd aan tegen het ecologisme, 'de nieuwe staatsgodsdienst'. Is de aarde wel echt aan het opwarmen? En is dit enkel te wijten aan de menselijke activiteit? Volgens hem zitten er gaten in het hedendaagse denken over milieu en klimaat. Dissidente stemmen worden doodgezwegen.
 
Dedecker beklemtoonde dat zijn boek geen verkiezingspamflet is. Het stond reeds in de catalogus van de uitgever. Dat er nu op 13 juni verkiezingen zijn is 'collateral damage', luidde het bij de boekvoorstelling.
 
Kernenergie
Jean-Marie Dedecker plaatst grote vraagtekens bij een aantal stellingen die vandaag gehanteerd worden in het debat over het milieu en de klimaatopwarming. De aarde is sinds 1850 aan het opwarmen en de mensen die vandaag waarschuwen voor de opwarming zijn dezelfden die in de jaren 70 waarschuwden voor een nieuwe kleine ijstijd.
 
Voor Jean-Marie Dedecker is het duidelijk dat het verhaal van de fossiele brandstoffen eindig is, maar zonne-energie noch windenergie zijn volgens hem volwaardige alternatieven. Kernenergie is dat wel voor de LDD-voorzitter. (belga/tw)


'De aarde warmt op en de geesten verhitten' van Jean-Marie Dedecker is uitgegeven door Van halewyck, telt 216 pagina's en kost 16 euro.

Lees meer