Els Van Hoof (CD&V) wil meer weten over designerdrugs.
belga Els Van Hoof (CD&V) wil meer weten over designerdrugs.

Designerdrugs in opmars: CD&V wil informatienetwerk uitbouwen

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof wil meer weten over designerdrugs. Van Hoof heeft daarom een wetsvoorstel klaar voor de oprichting van een drugsincidentennetwerk. Op die manier wil de politica meer vat krijgen op het groeiende probleem van designerdrugs.

Designerdrugs of 'nieuwe psychoactieve drugs' (NPS) zijn varianten op klassieke narcotica. Kleine variaties in hun chemische structuur helpen om elk verbod te omzeilen, maar brengen ook verregaande risico's met zich mee. "Deze zogenaamde 'legal highs' kunnen levensbedreigend zijn doordat de toxische drempel vaak wijzigt of niet gekend is", zegt Van Hoof. "De NPS-stoffen zijn actief bij zeer lage doseringen, dat maakt de kans op overlijdens en overdosering bijzonder groot."

Het is dus van groot belang om zo veel mogelijk te weten over nieuwe varianten die op de markt komen. Want uit de Global Drugs Survey blijkt volgens de CD&V-politica dat het Belgische gebruik van designerdrugs aan een opmars bezig is. "In 2015 werden 98 nieuwe psychoactieve substanties gerapporteerd. Dat is een stijging van 70% de afgelopen 5 jaar", vervolgt ze.

"Drugsincidentennetwerk"

Concreet stelt Van Hoof voor om - naar analogie met Nederland - een drugsincidentennetwerk uit te bouwen. Zorgverleners, spoeddiensten, politieartsen en EHBO'ers op festivals en andere evenementen houden er continu gegevens bij over allerhande drugsincidenten. Door hun informatie te verzamelen en te delen via het bestaande Early Warning System Drugs, verhogen de kansen van preventie en schadebeperking achteraf.

Tegelijk wil het CD&V-Kamerlid 'gerechtigde transporteurs' aanstellen, die legaal drugs kunnen verzamelen en naar de bevoegde laboratoria brengen voor analyse. Hulpdiensten krijgen nu immers geregeld drugsstalen in handen, maar Van Hoof vreest dat die bij gebrek aan alternatief nog te vaak in de afvalcontainer belanden.

Peilstations

Er zouden ook tien tot vijftien peilstations moeten komen, die systematisch rapporteren over alle drugsgerelateerde incidenten. Aan de hulpverleners wordt daarbij gevraagd om een anonieme vragenlijst in te vullen over de omstandigheden, de symptomen en pathologische reacties die bij de patiënt werden vastgesteld.

De coördinatie van het drugsincidentennetwerk wil CD&V aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid toevertrouwen.

Lees meer