3 Bernard Clerfayt.
BELGA Bernard Clerfayt.

Dit is de man die Maingain bij het FDF het vuur aan de schenen moet leggen

Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt wil voorzitter worden van de Fédéralistes Démocrates Francophones (FDF), zo maakte hij vandaag bekend. Hij zal het moeten opnemen tegen huidig voorzitter Olivier Maingain, die al sinds 1995 aan het roer van de partij staat.

De voorzittersverkiezingen bij de FDF vinden plaats op 8 maart. Mocht hij worden verkozen, dan zal Clerfayt slechts één termijn het voorzitterschap op zich nemen. Hij heeft de ambitie de partij op te frissen, een nieuwe generatie en andere ideeën te laten doorstromen en een wijziging door te voeren in de manier "waarop de partij intern werkt en naar buiten treedt". Clerfayt wil zichzelf niet "tegen Maingain" uitspelen, maar zich veeleer profileren als een "orkestleider in plaats van een solist", zo luidt het.

Clerfayt, wiens vader Georges ook nog FDF-voorzitter was, doet zo wat hij eind 2012 nog doelbewust vermeed. Ook toen vroeg hij hervormingen in de partij. Maar, zo klonk het toen, "een kandidatuur voor het voorzitterschap zou worden geïnterpreteerd als een vorm van oppositie. Ik ben geen onruststoker."

Clerfayt werpt zich op als een minder polariserende figuur dan Maingain, al pakte hij in verleden zelf ook al eens uit met felle communautaire uitspraken. Zo stelde hij ooit dat het niet kan dat Vlamingen maar de helft zoveel stemmen moeten halen om verkozen te raken in het Brussels parlement. Hij noemde dat toen "bijna apartheid". Toch wil hij al langer dat zijn partij bredere sociale, economische en culturele standpunten inneemt, om het imago van 'het FDF als institutionele scherpslijpers' wat te verzachten.

Clerfayt wil al lang dat zijn partij bredere sociale, economische en culturele standpunten inneemt, om het imago van 'het FDF als institutionele scherpslijpers' wat te verzachten

Staatssecretaris

De ster van Clerfayt (53) rijst al een kleine tien jaar, sinds hij in 2006 in Schaarbeek de strijd om het burgemeesterschap won van PS-zwaargewicht Laurette Onkelinx. Hij is dan al sinds 2001 burgervader van Schaarbeek en heeft in die periode de financiën van zijn stad op orde gezet.

Clerfayt mag het in 2008 op het federale niveau proberen, als staatssecretaris van Financiën in de regering-Leterme I. Hoewel die regering in december van dat jaar al valt na het Fortis-debacle, wordt hij ook staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, Milieufiscaliteit en Bestrijding van Fiscale Fraude in de regering Van Rompuy I. Ook in de regering Leterme II vervult hij die rol, tot eind 2011. Hij blijft nog tot 2014 federaal parlementslid. Na de verkiezingen belandt hij in Brusselse parlement.

3
BELGA

Academische carrière

Clerfayt, een econoom van opleiding, combineert politiek lange tijd met zijn job in academische wereld. Van 1984 is hij onderzoeksassistent aan de Katholieke Universiteit Leuven, in het Centrum voor Economische Studiën. Hij loopt nadien ook stage bij het IMF en werkt als assistent en gastlector aan de UCL, de FUCaM (Bergen) en de Facultés universitaires de Lille.

Sinds 1985 is Clerfayt al lid van het FDF en nauwelijks drie jaar later wordt hij al verkozen tot gemeenteraadslid. In juni 1989 treedt hij toe tot de eerste Brusselse Gewestraad en raakt er door de jaren heen telkens herverkozen. Vanaf 1995 belandt hij ook als schepen voor Stedenbouw, Leefmilieu, Openbare Netheid, Vernieuwing en Erfgoed in het Schaarbeekse gemeentebestuur. Zes jaar later mag hij er voor het eerst de burgemeesterssjerp aanhangen. Die heeft hij tot op heden nog niet moeten afgeven. Vandaag, alweer 15 jaar verder, doet hij ook een gooi naar het leiderschap van zijn eigen partij.

3
BELGA

Lees meer